I znów mamy wrzesień…

Opublikowano w Życie szkolne

Dziś (1 września) po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, wypoczęci i zrelaksowani uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej liceum oraz trzecich gimnazjum rozpoczęli mszą świętą celebrowaną przez brata Przemysława Tomasa (i katechetów) nowy rok szkolny 2014/2015.

Następnie (już w auli) dyrektor szkoły – p. Ewa Włos, przywitała wszystkich serdecznie. Podała informacje na temat pracy liceum w nowym roku i życzyła uczniom, powołując się na słowa naszego patrona: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”, owocnej pracy oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. Szczególnie gorąco zwróciła się do uczniów pierwszej klasy liceum. Cytując za JP II „Każdy ma swoje Westerplatte”, prosiła, by w tym roku ku naszym celom prowadziły nas te właśnie słowa. Nie zabrakło upominków i pamiątkowego zdjęcia.

Zobacz więcej zdjęć

Rok sukcesu

Opublikowano w Życie szkolne

Po wielu miesiącach nauki i wytężonej pracy nadszedł czas podsumowań. Dnia 27 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pani dyrektor Ewa Włos podkreśliła, że możemy być dumni z naszych Uczniów gimnazjum i liceum. Wielu z nich osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne osiągnięcia w sporcie i działalności artystycznej.

Zobacz więcej zdjęć

Natomiast maturzyści wykazali się niebywałą dojrzałością. Zdawalność matur w naszej szkole zdecydowanie przewyższyła wyniki jakie osiągnęło województwo i powiat. Również średni wynik z wybranych przez maturzystów przedmiotów na poziomie rozszerzonym (matematyka, geografia oraz WOS) znacznie przekracza średni wynik wojewódzki i powiatowy.

Najzdolniejsi uczniowie zostali uhonorowani statuetkami GLORII (liceum) i WAWRZYNÓW (gimnazjum)

Kategoria NAUKA:

Srebrny Wawrzyn – otrzymało 3 uczniów

Kategoria SPORT:

Złoty Wawrzyn – otrzymało 12 uczniów

Srebrny Wawrzyn – otrzymało 5 uczniów

Kategoria TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA:

Złoty Wawrzyn – otrzymał 1 uczeń

Srebrny Wawrzyn – otrzymał 1 uczeń

SREBRNA "GLORIA SCIENTIA" dla I LO

Złota Gloria Scientia - otrzymało 9 uczniów

Srebrna Gloria Scientia – otrzymało 3 uczniów

Złota Gloria Ludo- otrzymał 1 uczeń

Srebrna Gloria Ludo – otrzymało 4 uczniów

Ponadto 53 uczniów otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce lub sporcie. Łącznie wręczono 52 świadectwa z wyróżnieniem i nagród książkowych.

W ciągu całego roku szkolnego nasza młodzież chętnie wpierała różnorodne akcje charytatywne, brała udział w realizacji projektów unijnych i edukacyjnych. Szczególne podziękowania należą się tym nauczycielom, którzy systematycznie przygotowywali uczniów do konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych, wspierając swoich podopiecznych w kolejnych etapach zmagań.

Za zaangażowanie i pracę w mijającym roku szkolnym Pani Dyrektor szczególnie podziękowała aktywnym Przyjaciołom szkoły oraz Radzie Rodziców.

Uczniom wręczono Pochwały Dyrektora szkoły za II semestr 2013/2014 w nst. kategoriach:

Sara, Nirwana i ja - spektakl i warsztaty

Opublikowano w Życie szkolne

Dnia 18 czerwca 2014 roku w auli GLZS w Wołczynie o godzinie 10.50 odbyło się przedstawienie na podstawie scenariusza Agaty Parady zatytułowane "Sara, Nirwana i Ja", przygotowane przez członków koła teatralnego działającego przy liceum w Wołczynie. Spektakl dotyczył powszechnego w społeczeństwie problemu narkomanii.

Zobacz więcej zdjęć