Kalendarium

Powered by mod LCA

Zbiórka makulatury

Opublikowano w Życie szkolne

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata –w Polsce. W ramach tegorocznej edycji kampanii chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna nam będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:

 • czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów
 • czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
 • czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie
 • czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik  i metal)

Z tego względu jak co roku w naszej szkole odbędzie się zbiórka makulatury. Odbywać się będzie w każdą środę i piątek od 7:45-8:05 i od 12:35- 12:50 w Sali nr. 30. Zbiórkę prowadzą uczniowie z klasy 3B. Zachęcamy do wspólnej pomocy naszemu środowisku!

Książka miesiąca

Opublikowano w Życie szkolne

Począwszy od października 2015 r. biblioteka szkolna rozpoczyna cykl „Książka miesiąca”. Pragniemy, aby w tej akcji wzięli udział uczniowie zarówno z gimnazjum, jak i liceum. Prosimy o dostarczanie do biblioteki szkolnej krótkich recenzji książek godnych polecenia. Najciekawsze z nich będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Recenzje powinny być napisane samodzielnie. Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele biblioteki – Marzanna Olszyńska i Ewa Wnętrzak

Świetlica i stołówka

Opublikowano w Uncategorised

ŚWIETLICA GIMNAZJALNO – LICEALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

 • możliwość przygotowywania się do zajęć, sprawdzianów,
 • korzystanie z materiałów ćwiczeniowych pomagających przygotować się do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych – testy, arkusze egzaminacyjne, informatory
 • projekcje filmów tematycznych z biologii, geografii, chemii, fizyki jako utrwalanie poznanego materiału,
 • projekcje filmów o tematyce przyrodniczej,
 • projekcje filmów z własnej filmoteki,
 • wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego do autuprezentacji,
 • możliwość wykorzystywania pomieszczeń świetlicy do przygotowywania uroczystośći szkolnych - organizowanie prób,
 • organizowania spotkań klasowych – okazjonalnych,
 • spędzania wolnego czasu przed i po zajęciach,
 • korzystanie z kserokopiarki, internetu,
 • organizowania wystaw i ekspozycji własnej twórczości,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów, np. „Przyjazna świetlica”
 • organizowanie zajęć związanych z realizacją programu „Trzymaj formę”: układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety, obliczanie BMI, diagramy klasowe, odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych, przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp., zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne;
 • organizowanie dni zdrowego jedzenia, wybranego produktu - owocu, warzywa, sałatki, soku itp.


STOŁÓWKA GIMNAZJALNO – LICEALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów - obiad jednodaniowy - kosztuje 1,60 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia ustnie lub telefonicznie (nr 77 4 07 21 80) dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:00.

Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach o godz. 11:35 i 12:35. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod w/w numer.

Wramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” można również ubiegać się o obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie. Kryterium dochodowe w miesiącu wrześniu 2015 r. warunkujące otrzymanie refundowanych posiłków wynosi 684,00 zł netto przypadające na jednego członka rodziny. Natomiast od miesiąca października 2015 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 771,00 zł netto. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS -u oraz kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy:
Elżbieta Głuszko - Poterałowicz