Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Opublikowano w Życie szkolne

2 września 2013 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w Gimnazjalno – Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

Zaproszeni goście

  • Pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Pospolita– prorektor do spraw nauki Politechniki Opolskiej
  • Pan profesor doktor habilitowany Marcin Kozak z Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Pani doktor  Małgorzata Alberska z Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wiceburmistrz Wołczyna Pan Bogusław Adaszyński
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie Pan Waldemar Antkowiak
  • Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie Pani Małgorzata Pieńkowska
  • Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w Wołczynie Pan Rafał Neugebauer
  • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie Pani Agnieszka Wilczek

Dyrektor szkoły- mgr Ewa Włos bardzo serdecznie powitała wszystkich uczniów, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Życzenia samych sukcesów skierowano w szczególności do uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów. Oby okazały się one dla nich proste i przystępne. Szczególnie ciepło w naszej społeczności przywitano nowych licealistów. Natomiast przyszłym maturzystom życzono najwyższych wyników maturalnych i dostania się na wymarzone studia. Następnie Pani dyrektor odczytała listy: Ministra Edukacji, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W związku z obchodami 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej my również rozważaliśmy podczas uroczystości, jaką cenę zapłaciły poprzednie pokolenia za nasz spokojny powrót do szkoły. Pamiętamy o tych, którzy oddali swe życie w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Krótki montaż słowno – muzyczny oparty był o twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Ewy Demarczyk. Po zakończeniu uroczystości delegacja młodzieży udała się pod obelisk obok Szkoły Podstawowej nr 1 aby złożyć w hołdzie poległym wiązankę kwiatów.


Wcześniej punktualnie o 805 uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z nauczycielami zebrali się w auli naszej szkoły. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor mgr Ewa Włos przeczytała  list od Minister Edukacji i Opolskiego Kuratora Oświaty. W ciepłych słowach zapewniła wszystkich, by nie czuli się w szkole, jak „samotna wyspa na oceanie”. Zapewniła, że uczniowie mogą liczyć na pomoc, ciepłe słowo i dobrą radę nauczycieli, wychowawców i innych pracowników gimnazjum.

Następnie drugo- i trzecioklasiści przypomnieli wszystkim o 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W poetycki sposób ukazali, jak przebiegała edukacja w tych trudnych czasach. Furorę zrobiła Daria Sobiech, śpiewając piosenkę „Hallelujah”.  Została nagrodzona gromkimi brawami.

Kolejnym punktem inauguracji było przedstawienie przez dyrekcję wychowawców,  nowych pracowników oraz dalszego harmonogramu uroczystości.  Na koniec prowadzący życzyli wszystkim samych sukcesów, powodzenia w nauce  oraz powtórzyli za mistrzem:

Gdy się uczysz, odkrywasz to, co już dawno wiesz.
Gdy wprowadzasz to w czyn, udowadniasz, że posiadasz wiedzę.
Gdy uczysz innych, przypominasz im, że wiedzą tak samo dobrze, jak Ty.
Wszyscy jesteśmy więc Uczniami, Twórcami, Nauczycielami.

Po spotkaniach w klasach, uczniowie wraz z nauczycielami udali się na mszę świętą.