Zbiórka makulatury

Opublikowano w Życie szkolne

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata –w Polsce. W ramach tegorocznej edycji kampanii chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna nam będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:

  • czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów
  • czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
  • czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie
  • czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)

Z tego względu jak co roku w naszej szkole odbędzie się zbiórka makulatury. Odbywać się będzie w każdy środę wtorek i piątek czwartek od 7:45-8:05 i od 12:35- 12:50 w Sali nr. 30. Zbiórkę prowadzą uczniowie z klasy 3B. Zachęcamy do wspólnej pomocy naszemu środowisku!