Salon maturzystów 2015

Opublikowano w Życie szkolne

W piątek 25 września, nasi maturzyści, uczestniczyli w VIII Opolskim Salonie Maturzystów 2015, odbywającym się na Politechnice Opolskiej. Nasi licealiści, poza możliwością zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, uczestniczyli w znakomitych spotkaniach przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu kierowanej przez dyrektora Wojciecha Małeckiego. Spotkania te dotyczyły sposobów przygotowywania się do egzaminy maturalnego, przy czym każdy uczeń mógł sobie wybrać wykład dotyczący przedmiotu, który konkretnie go interesuje. Poza tym, poruszono też kwestie praw i obowiązków maturzystów oraz ogólnych zasad rekrutacji publicznych uczelni akademickich naszego regionu.

Podczas wykładu inauguracyjnego dyrektor Małecki zasugerował młodzieży - warto wybierać więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, bo więcej przedmiotów na świadectwie dojrzałości to szersza paleta możliwości.

Zdjęcia na stronie Politechniki Opolskiej