Realizacja programu edukacyjnego „Od dziewczynki do kobiety”

Opublikowano w Życie szkolne

27 listopada 2013r uczennice z klas I gimnazjum uczestniczyły w zajęciach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat aspektów okresu dojrzewania, zasad właściwej higieny osobistej oraz krzewienia nawyków prozdrowotnych.

Realizator, konsultantka programu omówiła budowę anatomiczną ciała (układu rozrodczego), prawidłowości rozwojowe okresu dojrzewania, cykl miesiączkowy, menstruację, profilaktykę raka piersi i prawidłowe stosowanie środków higienicznych.

M. Wider