Pożegnanie maturzystów 2018

Opublikowano w Życie szkolne

Znów zakwitły kasztany, a to zawsze znak nieuchronnie zbliżających się matur. Zanim jednak nadszedł czas egzaminu dojrzałości uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie pożegnali się ze szkołą, w której spędzili trzy długie lata przygotowując się do tego ważnego egzaminu. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów kończących naukę w liceum odbyło się dnia 27 kwietnia 2018r. w auli Zespołu Szkół w Wołczynie. W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli pan burmistrz Jan Leszek Wiącek, pan wice burmistrz Bogusław Adaszyński, proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Wołczynie brat Rafał Tański, pani dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie, pani Małgorzta Pieńkowska, rodzice absolwentów, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie klasy I i II liceum.

Uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Małgorzaty Jendrysiak przygotowali zabawny program artystyczny w krzywym zwierciadle charakteryzując dokonania każdego z absolwentów i wychowawcę klasy. Młodsi koledzy wręczyli uczniom kończącym szkołę słodkie upominki i pamiątkowe statuetki w rozmaitych kategoriach niekoniecznie związanych z nauką.

Pani dyrektor Ewa Włos podsumowała trzy lata nauki w liceum mając przekonanie, że tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie zdobyli podczas szkolnej edukacji doświadczenie pracy i przytoczyła myśl Wergiliusza „ Praca wytrwała zwycięża wszystko”. Podziękowała rodzicom za zaufanie jakim obdarzyli szkołę posyłając swoje dzieci do naszego liceum oraz wspieranie szkoły we wszelkich przedsięwzięciach. Złożyła absolwentom życzenia i wyraziła nadzieję, że osiągną zamierzone cele życiowe.

Tradycyjnie głos zabrał również pan burmistrz Jan Leszek Wiącek wyrażając żal z tego powodu, że tak sympatyczni i wartościowi młodzi ludzie opuszczają mury szkoły i radość z tego powodu, że wchodzą w dorosłe życie tak dobrze do niego przygotowani. Podziękował również dyrekcji, nauczycielom i wychowawcy klasy za ich pracę i zaangażowanie.

W imieniu uczniów kończących szkołę wystąpił wieloletni przewodniczący klasy i szkoły Tomasz Pilok i w emocjonalnym przemówieniu opowiedział o tym, co dała mu nauka w wołczyńskim liceum, jak zapamięta czas spędzony w murach szkoły. W imieniu całej klasy podziękował również panu burmistrzowi za stworzenie możliwości kształcenia się w liceum w Wołczynie, dyrekcji, nauczycielom oraz wychowawcy pani Beacie Tyszkowskiej za ich wsparcie, pracę i przygotowanie do wyzwań jakie przed nimi czekają. Natalia Kubisiak i Miłosz Dziarmaga podziękowali również rodzicom za to, że pomagali im we wszystkich radosnych i trudnych momentach nauki szkolnej, a młodszym kolegom życzyli powodzenia i godnego reprezentowania szkoły jako najstarsi od tego momentu uczniowie szkoły.

Pani dyrektor Ewa Włos i pani wice dyrektor Małgorzata Wider wręczyły uczniom świadectwa ukończenia szkoły, a następnie nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom i listy gratulacyjne ich rodzicom. Nagrodzeni uczniowie to:
Tomasz Pilok - za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, działalności kulturalnej i społecznej i sportowej w szkole i poza nią. Uczeń został również nagodzony statuetką złota „Gloria Scientia” za uzyskanie średniej ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie.
Natalia Kubisiak - za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej i społecznej w szkole i poza nią.
Miłosz Dziarmaga - za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej i społecznej w szkole i poza nią.
Wiktoria Płotycia - za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w szkole i poza nią.
Patrycja Czekajło - Germer - za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w szkole i poza nią.
Kacper Mormul - za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w szkole i poza nią.
Karolina Dziekan - za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej w szkole i poza nią.
Dawid Slimak - za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej w szkole i poza nią.
Przemysław Ogrodowiak - za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej w szkole i poza nią.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach , a gdyby nie wszystko poszło dobrze, to .... za rok znów matura!