Erasmus+ Edukacja szkolna w Liceum Ogólnokształcącym w Wołczynie

Opublikowano w Życie szkolne

             Zespół Szkół w Wołczynie od wielu lat z sukcesem uczestniczy w międzynarodowych programach współpracy szkół Socrates, Comenius oraz Erasmus. Uczestnicząc w zagranicznych spotkaniach projektowych uczniowie i nauczyciele naszej szkoły rozwijają swoje umiejętności językowe, poznają kulturę, tradycje, zabytki i systemy edukacji krajów partnerskich. Oprócz wyjazdów uczestnicy wykonują comiesięczne zadania lokalne zgodnie z tematyką projektu.

W bieżącym roku szkolnym nasze Liceum rozpoczyna realizację dwuletniego projektu pod tytułem „Developing Entrepreneurial Skills While at School” ( „Rozwijanie Umiejętności Przedsiębiorczych w Szkole”). W skład grupy projektowej wchodzą szkolny koordynator projektu, pani Beata Tyszkowska, nauczyciele wspomagających pani Justyna Broniszewska – Bator, pan Bogusław Włos i pan Andrzej Śpiewak oraz wszyscy zainteresowani uczniowie klas pierwszych i drugiej liceum.

Projekt otrzymał grant w wysokości ponad 30000 euro i jest jednym z dziewięciu projektów zaakceptowanych do realizacji w nowym roku szkolnym na Opolszczyźnie i jednym z dwóch w naszym Zespole Szkół. Oprócz naszego Liceum uczestniczą w nim szkoły z Łotwy, Włoch, Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. W listopadzie 2019 odbędzie się pierwsze spotkanie wyjazdowe w Rydze na Łotwie, a wiosną 2020 nasza szkoła będzie gospodarzem kolejnego spotkania.

Beata Tyszkowska

Justyna Broniszewska- Bator