Lekcja wychowania obywatelskiego

Opublikowano w Życie szkolne

26 marca 2014 r. uczniowie z pierwszej i drugiej klasy liceum uczestniczyli w lekcji wychowania obywatelskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, poświęconej prawom człowieka.

Warsztaty rozpoczęły się ćwiczeniami, w których każdy z nas brał udział. Dzięki nim przypomnieliśmy sobie różne definicje odnoszące się do tolerancji i zasad życia w społeczeństwie. Kolejnym punktem programu była prezentacja dotycząca stereotypów na temat różnych narodowości, głównie sąsiadujących z Polską oraz na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Dzięki tej prezentacji dowiedzieliśmy się dużo o tym, jak inni postrzegają nas Polaków. Lekcji towarzyszyły informacje o badaniach i eksperymentach związanych z zasadami życia w społeczeństwie i rolami społecznymi.

Po warsztatach czujemy pewnego rodzaju niedosyt, który skłania nas do dalszego zgłębiania tematyki praw człowieka. Wkrótce na wiedzy o społeczeństwie będziemy realizować projekt poświęcony temu problemowi.

Sylwia Tomala