Coolturalny uczeń - wyniki liceum

Opublikowano w Coolturalny uczeń

PODSUMOWANIE I WYNIKI KONKURSU „NAJBARDZIEJ COOLTURALNY UCZEŃ LICEUM”

Co miesiąc od X 2013 – IV 2014r na godzinach wychowawczych w klasach liceum, podczas tajnego głosowania, uczniowie dokonywali wyboru jednego ucznia spełniającego kryteria konkursowe. Również co miesiąc na stronie internetowej szkoły były publikowane wyniki wyborów w poszczególnych klasach.

m.pilok

14,15 kwietnia 2014r odbyły się tajne wybory, w których brali udział licealiści oraz nauczyciele uczący kandydatów do tytułu na „NAJBARDZIEJ COOLTURALNEGO UCZNIA LICEUM”, a byli nimi:

  • Aleksandra Kamińska-I LO
  • Anna Buśko- I LO
  • Marta Pilok- II LO
  • Maciej Siry- II LO
  • Ewelina Walczak- III LO

Po podsumowaniu wszystkich głosów „Najbardziej coolturalnym uczniem Liceum” okazała się Marta Pilok, której serdecznie gratulujemy! Rywalizacja okazała się wyrównana, gdyż II miejsce z jednym głosem mniej zdobyła Aleksandra Kamińska, a tuż za Olą uplasowała się Ewelina Walczak.

Posumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 27.06.2014r

M. Wider