Psycholog - informacja

Opublikowano w Uncategorised

Psycholog Anna Foltyńska przujmuje w Centrum Psychoedukacyjnym w Zespole Szkół w Wołczynie w poniedziałki i piątki od godz. 1400 do godziny 1800.

Nr kontaktowy 723 00 22 21.

Oferta stołówki

Opublikowano w Uncategorised

STOŁÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów - obiad jednodaniowy - kosztuje 1,60 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia ustnie lub telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:00.