Psycholog - informacja

Opublikowano w Uncategorised

Psycholog Anna Foltyńska przujmuje w Centrum Psychoedukacyjnym w Zespole Szkół w Wołczynie w poniedziałki i piątki od godz. 14.00 do godziny 18.00.

Nr kontaktowy 723 00 22 21.

Informacja - akcja strajkowa

Opublikowano w Uncategorised

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie, informuję ze od 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Wołczynie trwa akcja strajkowa do odwołania.

Zapewniam Państwa, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w wyznaczonym terminie t.j. 15 kwietnia, 16 kwietnia, 17 kwietnia 2019 r o godz. 9.00. Proszę o przybycie uczniów klas ósmych o 8.25(najpóźniej) do szkoły. Egzamin będzie przebiegał zgodnie z procedurami CKE.

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie
Ewa Włos

Zawodowy czwartek w "Bogdankach"

Opublikowano w Uncategorised

Dnia 14grudnia 2017r dwunastoosobowa grupa z naszej szkoły brała udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Mieliśmy okazję kierować symulatorem  kombajnu, doglądać starań uczniów weterynarii, stworzyć własne ozdoby świąteczne oraz poznać ogólne zasady projektowania ogrodów. Mieliśmy też czas dla siebie, w którym to odwiedziliśmy wszystkie klasy, ale też ćwiczyliśmy na siłowni, graliśmy w siatkówkę. Byliśmy zadowoleni  z gościny i jesteśmy przekonani, że jakiś  trzecioklasista zdecyduje się na kierunki oferowane przez tę szkołę, by być technikiem rolnikiem, technikiem weterynarii, czy technikiem architektury krajobrazu.

Projekty edukacyjne 2016-17

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2016/2017 – 2 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.

Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 17-26 październik 2016r.

Po tym terminie opiekun projektu skontaktuje się z grupą projektową w celu ustalenia szczegółów realizacji zadań.

O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.

Tematy proponowanych do realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17:

Oferta stołówki

Opublikowano w Uncategorised

STOŁÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów - obiad jednodaniowy - kosztuje 1,60 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia ustnie lub telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:00.

Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej

Opublikowano w Uncategorised

W czerwcu br. przywitamy w naszej szkole Wędrującego Filmoznawcę Filmoteki Szkolnej, który poprowadzi zajęcia z uczniami i nauczycielami. O spotkanie z filmoznawcą nie było łatwo, gdyż do projektu zgłosiło się aż 111 szkół, a Wędrujący Filmoznawcy zawitają tylko do 31, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało nam się zakwalifikować!!!