Coolturalny uczeń

Opublikowano w Życie szkolne

Regulamin ogólnoszkolnego konkursu na „Najbardziej coolturalnego ucznia”

I.    Informacje ogólne
Organizatorami konkursu są członkowie zespołu koordynującego działania wychowawcze i profilaktyczne i Samorząd Uczniowski.
W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjum i liceum. Konkurs trwa:
•    Dla gimnazjalistów od X 2013 - V 2014r.
•    Dla licealistów od X 2013 – IV 2014r.

Projekty edukacyjne 2013-14

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2013/2014 -7 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.