Odpowiedzialność prawna nieletnich

Opublikowano w Życie szkolne

Spotkanie z panią policjantką st. sierżant Krystyną Alasiewicz na temat: Odpowiedzialności prawnej nieletnich

W dniu 14.11.2016 roku (poniedziałek) w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z panią policjant. Nasz gość opowiedział nam o tym, że w razie popełnienia jakiegoś przewinienia, za osoby poniżej 13 roku życia odpowiadają rodzice, a osoby powyżej 13 lat odpowiadają same w sądzie rodzinnym i dla nieletnich. Dowiedzieliśmy się o konsekwencjach złego zachowania – opuszczania zajęć lekcyjnych, wdawania się w bójki,umyślnego uszkodzenia ciała, kradzieży, grożenia, nękania oraz piractwa komputerowego.

Spotkanie było bardzo interesujące. Mamy nadzieję ,że uczniowie dużo z niego wynieśli.

Roksana Nowak , Julia Bednarczuk

Projekty edukacyjne 2016-17

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2016/2017 – 2 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.

Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 17-26 październik 2016r.

Po tym terminie opiekun projektu skontaktuje się z grupą projektową w celu ustalenia szczegółów realizacji zadań.

O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.

Tematy proponowanych do realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17:

Święto niepodległości

Opublikowano w Życie szkolne

14 XI w naszej szkole obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ty m dniu zaprosiliśmy włodarzy gminy, nauczycieli i uczniów na „odświętną” lekcję historii, przypominającą wydarzenia i ludzi, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Narracja historyczna wzbogacona była piosenkami i wierszami. Święto Niepodległości stało się dla nas okazją, aby przybliżyć piękną, niezwykłą historię żołnierzy cichociemnych, zwłaszcza, że rok 2016 ogłoszony został przez Sejm RP Rokiem Cichociemnych. Losy wyjątkowych spadochroniarzy Armii Krajowej mogłyby posłużyć za scenariusz sensacyjnego filmu. Ich walka i działalność na rzecz odzyskania suwerennego państwa polskiego z pewnością zasługują na pamięć i miejsce w polskiej historii oraz włączenie w panteon bohaterów, którzy XX w. walczyli o niepodległą Polskę.

Program przygotowany został przez klasę I B gimnazjum i uczniów liceum pod opieką Beaty Kwiatoń Czernik i Małgorzaty Jendrysiak.

„Tydzień z przełajami”

Opublikowano w Gimnazjada

W mijających dniach odbyły się trzy ważne imprezy biegowe z udziałem reprezentantów naszej szkoły . W czwartek 06.10.2016r w Lasocicach uczniowie uczestniczyli w indywidualnych mistrzostwach województwa w biegach przełajowych. Startując przy fatalnej pogodzie wszyscy nasi zawodnicy ukończyli swoje bigi , zajmując następujące miejsca:

Kozieł Mirella-27, Lewicka Katarzyna-37, Mały Anna-11, Nowak Roksana-14, Zator Magdalena-20, Figiel Radosław-30, Zowada Paweł-44, Slimak Dawid-7.

Dzień integracji 2016

Opublikowano w Życie szkolne

Dzień integracji to po prostu dzień świetnej zabawy. Tak o nim myślę i tak ten dzień będę wspominać. Integracja zaczęła się od wspólnego obiadu, wszyscy przy stole, przy wspólnym posiłku czuliśmy się jak w domu (panie kucharki jak zwykle się spisały- kotlet pycha J ). Tego dnia szkoła była najfajniejszym miejscem jakie widziałam. Chyba wszyscy zapomnieliśmy o kartkówkach, sprawdzianach i ocenach. Nasze prezentacje pokazały, że każdy z nas jest ważny i wyjątkowy. W konkurencjach było najlepsze to, że wszyscy wygraliśmy. Wygraną była świetna zabawa, no i oczywiście certyfikat od pani dyrektor chroniący przed odpytywaniem J Wieczorem na wzmocnienie kiełbaski, a po nich totalne spalanie kalorii, czyli  tańce. I tak śmiesznie i z hałasem minął dzień integracji, po którym trochę lepiej się znamy, może więcej lubimy i na pewno mamy pierwsze miłe wspomnienia z nowej szkoły.

Marysia.