Dodatkowe dni wolne

Opublikowano w Uncategorised

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują nst. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II:
  • 2.11.2018, 2.05.2019 - uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 10-12.04.2019 – egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w oddziałach gimnazjalnych
  • 15-17.04.2019 – sprawdzian ósmoklasisty
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 2.11.2018, 2.05.2019 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 15-17.04.2019 – sprawdzian ósmoklasisty w szkole podstawowej
  • 06-08.05.2019 – egzamin maturalny – część pisemna