Dodatkowe dni wolne

Opublikowano w Uncategorised

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują nst. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II:
  • 22.12.2017, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018 - uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 18-20.04.2018 – egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w oddziałach gimnazjalnych
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 22.12.2017, 30.04.2018, 02.05.2018, 01.06.2018 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 18-20.04.2018 – egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w oddziałach gimnazjalnych szkoły podstawowej
  • 04-08.05.2018 – egzamin maturalny – część pisemna