Grono pedagogiczne

Opublikowano w Stałe

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE

DYREKTOR

 
mgr Włos Ewa biologia

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Wider

 

pedagog

KADRA PEDAGOGICZNA
 
mgr Baldy Iwona j. polski
mgr Bartosik Joanna chemia
mgr Bezpałko Anna nauczyciel wspomagający
mgr Broniszewska Justyna j. angielski
mgr Brus Maciej wychowanie fizyczne
mgr Bysiec Emilia j. niemiecki
mgr Dziaczuk Andrzej fizyka
mgr Gajewska Alina zajęcia techniczne, informatyka, matematyka
mgr Gizler Agnieszka j. polski
mgr Głuszko-Poterałowicz Elżbieta kierownik świetlicy
mgr Dariusz Jaśkiewicz wychowanie fizyczne
mgr Jendrysiak Małgorzata plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, historia
mgr Jóźwiak-Głowcka Alicja matematyka
mgr Kania Alicja religia
mgr Kasperczyk Anna j. polski
mgr Kłosowska Ewa chemia
mgr Kopaniecki Marcin j. angielski
mgr Koska Marian psycholog
br Kowalewski Daniel, mgr religia
mgr Krupa Ryszard chemia, fizyka, informatyka
mgr Kwaśnicka Alicja nauczyciel wspomagający
mgr Kwiatoń-Czernik Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Latko Grzegorz religia
br Łakomczyk Tomasz, mgr religia
mgr Łęczyńska Franciszka matematyka
mgr Łobos-Jastrzębska Barbara j. niemiecki
mgr Łuszczyński Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr Mazurek Andrzej informatyka, matamatyka
mgr Mierzwiak Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mioska-Hury Bernadeta j. niemiecki
mgr Mozgawa Krzysztof j. polski
mgr Musiał Robert biologia
mgr inż. Muzyka Marek informatyka
mgr Napieraj Anna j. polski
mgr Niedziałek-Jungowska Bogumiła j. polski
mgr Nowak Aneta j. angielski
mgr Nowak Krystyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
mgr Nowak Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Ossolińska-Olszyńska Marzanna biblioteka
mgr Pawlikowski Piotr matematyka
mgr Podolak Cecylia matematyka
mgr Rokita Alicja matematyka
mgr Rokita Jerzy wychowanie fizyczne
mgr Sęk Anna pedagog
mgr Siarka Anna wychowanie fizyczne
mgr Sikora Anna logopeda
 mgr Staszewski Krzysztof  j. polski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tymkiewicz Beata matematyka
mgr Tyszkowska Beata j. angielski
mgr Wesołowska Anna chemia, biologia
mgr Włos Bogusław geografia, j. angielski
mgr Wnętrzak Ewa biblioteka
mgr Woźniak Dorota historia, geografia, wiedza o społeczeństiwe, wychowanie do życia w rodzinie