Grono pedagogiczne

Opublikowano w Stałe

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE

DYREKTOR

 
mgr Włos Ewa biologia

WICEDYREKTOR

mgr Rogoża Ewa

mgr Błaszczykiewicz Barbara

 

j. polski

 

KADRA PEDAGOGICZNA
 
mgr Bajer Joanna logopeda
mgr Baldy Iwona j. polski
mgr Bar Helena biblioteka
mgr Baran Ewelina nauczyciel wspomagający
mgr Bartnik Alina edukacja wczesnoszkolna
mgr Bartosik Joanna chemia
mgr Bezpałko Anna nauczyciel wspomagający
mgr Broniszewska Justyna j. angielski
mgr Brus Maciej wychowanie fizyczne
mgr Bugajska-Kopaniecka Katarzyna biologia, geografia, przyroda
mgr Bysiec Emilia j. niemiecki
mgr Chałubiec Justyna nauczyciel świetlicy
mgr Dąbrowska-Kelniarz Alicja matematyka, informatyka
mgr Dłubak Sylwia j. angielski
mgr Dusanowska Krystyna plastyka
br Duszyc Tomasz, mgr religia
mgr Dziaczuk Andrzej fizyka
mgr Dzięgiel Bożena chemia
br Ekert Bartosz, mgr religia
mgr Fiołka Mirosława edukacja wczesnoszkolna
mgr Gajewska Alina technika, informatyka, matematyka
mgr Gizler Agnieszka j. polski
mgr Głuszko-Poterałowicz Elżbieta kierownik świetlicy
mgr Herszel Michał muzyka
mgr Jaśkiewicz Dariusz wychowanie fizyczne
mgr Jendrysiak Małgorzata plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, historia
mgr Jóźwiak-Głowcka Alicja matematyka
mgr Kania Alicja religia
mgr Kasperczyk Anna j. polski
mgr Kelniarz Mirosław wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Kiepura Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
mgr Kopaniecki Marcin j. angielski, informatyka
mgr Koska Marian psycholog
br Kowalski Eneasz, mgr religia
mgr Kozera Patrycja j. angielski
mgr Krupa Ryszard chemia
mgr Kunicka Anna j. polski
mgr Kwiatoń-Czernik Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lachowicz Witold nauczyciel świetlicy
mgr inż. Latko Grzegorz religia
br Łakomczyk Tomasz, mgr religia
mgr Łęczyńska Franciszka matematyka
mgr Łobos-Jastrzębska Barbara j. niemiecki
mgr Łukowska Renata edukacja wczesnoszkolna
mgr Łuszczyński Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr Mazurczak Elżbieta logopeda, nauczyciel wspomagający
mgr Mazurek Andrzej informatyka, matamatyka
mgr Mierzwiak Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mioska-Hury Bernadeta j. niemiecki
mgr Mozgawa Krzysztof j. polski
mgr Mrozek Grażyna edukacja wczesnoszkolna
mgr Musiał Robert biologia
mgr Napieraj Anna j. polski
mgr Niedziałek-Jungowska Bogumiła j. polski
mgr Nita Anna religia
mgr Nowak Aneta j. angielski
mgr Nowak Krystyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
mgr Nowak Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Ossolińska-Olszyńska Marzanna biblioteka
mgr Pawlikowski Piotr matematyka
mgr Pizuńska Dorota edukacja wczesnoszkolna
mgr Podolak Cecylia matematyka
mgr Rokita Alicja matematyka
mgr Romańczyk Małgorzata wychowanie fizyczne
mgr Rychel Bożena technika, wychowanie fizyczne
mgr Sęk Anna pedagog
mgr Siarka Anna wychowanie fizyczne
mgr Sikora Anna logopeda
mgr Siarka Katarzyna pedagog
mgr Sikora Anna logopeda
mgr Sobik Bożena edukacja wczesnoszkolna
mgr Staszewska Magdalena nauczyciel wspomagający
 mgr Staszewski Krzysztof  j. polski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tandejko Maria edukacja wczesnoszkolna
mgr Tymczyszyn Maria zajęcia artystyczne
mgr Tymkiewicz Beata matematyka
mgr Tyszkowska Beata j. angielski
mgr Usowa Lena j. angielski
mgr Wesołowska Anna chemia, biologia
mgr Wesołowska Elżbieta historia
mgr Wider Małgorzata pedagog
mgr Włos Bogusław geografia, j. angielski
mgr Wnętrzak Ewa chemia, biblioteka
mgr Woźniak Dorota historia, geografia, wiedza o społeczeństiwe, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zagaja Magdalena nauczyciel wspomagający