Grono pedagogiczne

Opublikowano w Stałe

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
GIMNAZJALNO-LICEALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
W WOŁCZYNIE

DYREKTOR

 
mgr Włos Ewa biologia

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Wider

 

pedagog

KADRA PEDAGOGICZNA
 
mgr Bartosik Joanna chemia
mgr Bezpałko Anna nauczyciel wspomagający
mgr Broniszewska Justyna j. angielski
mgr Brus Maciej wychowanie fizyczne
mgr Bryja Stanisława wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bugajska-Kopaniecka Katarzyna przyroda

mgr Bysiec Emilia

j. niemiecki
mgr Dziaczuk Andrzej fizyka
mgr Gajewska Alina zajęcia techniczne, informatyka, matematyka
mgr Gizler Agnieszka j. polski
mgr Głuszko-Poterałowicz Elżbieta kierownik świetlicy
mgr Dariusz Jaśkiewicz wychowanie fizyczne
mgr Jendrysiak Małgorzata plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, historia
mgr Kasperczyk Anna j. polski
mgr Kopaniecki Marcin j. angielski
mgr Koska Marian psycholog
br Kowalewski Daniel, mgr religia
mgr Krupa Ryszard chemia, fizyka, informatyka
mgr Kwaśnicka Alicja nauczyciel wspomagający
mgr Kwiatoń-Czernik Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Latko Grzegorz religia
mgr Łęczyńska Franciszka matematyka
mgr Łobos-Jastrzębska Barbara j. niemiecki
mgr Łuszczyński Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr Maszkowski Krzysztof religia
mgr Mazurek Andrzej edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
mgr Mierzwiak Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mioska-Hury Bernadeta j. niemiecki
mgr inż. Misiewicz Maria biologia
mgr Musiał Robert biologia
mgr Napieraj Anna j. polski
mgr Niedziałek-Jungowska Bogumiła j. polski
mgr Nowak Aneta j. angielski
mgr Nowak Krystyna historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Nowak Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Ossolińska-Olszyńska Marzanna biblioteka
mgr Podolak Cecylia matematyka
mgr Rokita Alicja matematyka
mgr Rokita Jerzy wychowanie fizyczne
mgr Sęk Anna pedagog
mgr Siarka Anna wychowanie fizyczne
mgr Sikora Anna logopeda
mgr Sójka - Cizio Arleta j. polski, muzyka
mgr Staszewski Krzysztof j. polski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tyszkowska Beata j. angielski
mgr Wesołowska Anna chemia, biologia
mgr Wesołowska-Kołosowska Ewa chemia
mgr Włos Bogusław geografia, j. angielski
mgr Wnętrzak Ewa biblioteka
mgr Woźniak Dorota historia, geografia, wiedza o społeczeństiwe, wychowanie do życia w rodzinie