Konkursy przedmiotowe

Opublikowano w Uncategorised

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu
województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/ 2018


GIMNAZJUM

Lp.

Nazwa Konkursu

Siedziba Wojewódzkiej

 

 

Terminy eliminacji

 

 

 

Komisji Konkursowej

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

Konkursowa

I ETAP

II ETAP

 

III ETAP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Konkurs Polonistyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

B. Niedziałek-Jungowska P

A. Gizler

10 listopada 2017 r.

Godz. 805

29 stycznia 2018 r.

 

2 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Głuszko-Poterałowicz

 

godz. 900

 

godz. 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Konkurs Języka Angielskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

A. Nowak P

M. Misiewicz

14 listopada 2017 r.

11 stycznia 2018` r.

 

20 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

M. Ossolińska-Olszyńska

Godz. 805

godz. 9.00

 

godz. 1000

3.

Konkurs Języka Niemieckiego

Młodzieżowy Dom Kultury

B. Łobos-Jastrzębska P

21 listopada 2017 r.

3 stycznia 2018 r.

 

1 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Bysiec

E. Głuszko-Poterałowicz

Godz. 955

godz. 900

 

godz. 1000

4.

 

 

 

 

 

 

.

 

Konkurs Historyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

K. Mierzwiak P

B. Kwiatoń-Czernik

16 listopada 2017 r.

30 stycznia 2018 r.

 

5 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

A. Sęk

Godz. 900

godz. 900

 

godz. 1000

6.

Konkurs Geograficzny

Młodzieżowy Dom Kultury

B. Włos P

17 listopada 2017 r.

31 stycznia 2018 r.

 

6 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Głuszko-Poterałowicz

Godz. 900

godz. 9.00

 

godz. 1000

7.

Konkurs Biologiczny

Młodzieżowy Dom Kultury

A. Wesołowska P

R. Musiał

9 listopada 2017 r.

1 lutego 2018 r.

 

7 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

 

Godz. 900

godz. 900

 

godz. 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Konkurs Matematyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

C. Podolak P

A. Mazurek

E. Wnętrzak

13 listopada 2017 r.

2 lutego 2018 r.

 

8 marca 2018 r.

 

 

w Opolu

 

Godz. 805

godz. 900

 

godz. 1000

9.

Konkurs Chemiczny

Młodzieżowy Dom Kultury

R. Krupa P

E. Wesołowska- Kłosowska

7 listopada 2017 r.

2 stycznia 2018 r.

 

12 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

 

Godz. 1050

godz. 9.00

 

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Konkurs Fizyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

A. Dziaczuk P

8 listopada 2017 r.

5 stycznia 2018 r.

 

22 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Wnętrzak

Godz. 900

godz.9.00

 

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

(część zadaniowa)

 

 

 

 

 

 

 

9 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

(część doświadczalna)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.

Nazwa Konkursu

Siedziba Wojewódzkiej

 

 

Terminy eliminacji

 

 

 

Komisji Konkursowej

Komisja Konkursowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ETAP

 

II ETAP

III ETAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Konkurs Polonistyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

B. Niedziałek-Jungowska P

A. Gizler

10 listopada 2017 r.

 

4 stycznia 2018 r.

26 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Głuszko-Poterałowicz

Godz. 805

 

godz. 9.00

godz. 1000

2.

Konkurs Matematyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

 

13 listopada 2017 r.

 

10 stycznia 2018 r.

14 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

C. Podolak P

A. Mazurek

E. Wnętrzak

Godz. 805

 

godz. 900

godz. 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Konkurs Języka Angielskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

A. Nowak P

M. Misiewicz

14 listopada 2017 r.

 

12 stycznia 2018 r.

21 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

M. Ossolińska-Olszyńska

Godz. 805

 

godz. 900

godz. 1000

4.

Konkurs Języka Niemieckiego

Młodzieżowy Dom Kultury

B. Łobos-Jastrzębska P

21 listopada 2017 r.

 

8 stycznia 2018 r.

16 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

E. Bysiec

E. Głuszko-Poterałowicz

Godz. 955

 

godz. 900

godz. 1000

5.

Konkurs Historyczny

Młodzieżowy Dom Kultury

K. Mierzwiak P

B. Kwiatoń-Czernik

16 listopada 2017 r.

 

5 stycznia 2018 r.

15 lutego 2018 r.

 

 

w Opolu

A. Sęk

Godz. 900

 

godz. 900

godz. 1000

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie Opolskiego Kuratorium.

Koordynatorem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu jest pani Marta Buratowska tel. (077) 454 27 14 wew. 31

Koordynatorem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Kuratorium Oświaty w Opolu jest dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji pani Joanna Wnuk tel. (077) 45 24 578

Turniej Matematyczny dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz uczniów Szkół Branżowych I stopnia:
Etap miejski: 20 listopada 2017 r. (poniedziałek)
Etap wojewódzki: 12 marca 2018 r. (poniedziałek)

Mała Olimpiada Matematyczna:
I stopień – zawody szkolne: 10 stycznia 2018 r. (środa)
II stopień – zawody wojewódzkie: 10 marca 2018 r. (sobota)