Zajęcia wyrównawcze

Opublikowano w Uncategorised

Plan zajęć wyrównawczych w roku szkolnym 2017/2018

I semestr

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Klasy III

gimnazjum

III a, c czwartek 8L- K. Staszewski s.130

14 IX, 28 IX, 12 X, 26 X, 9 XI, 23 XI,

7 XII, 21 XII, 11 I

III b, d- środa- 8 L- A. Napieraj, s. 212

13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X, 15 XI, 29 XI,

13 XII, 3 I,

III b- czwartek 0 L- A. Rokita, s.121

14 IX, 28 IX, 12 X, 26 X, 9 XI, 23 XI, 7 XII, 21 XII, 11 I

III c środa 7L - C. Podolak, s. 118

20 IX, 4 X, 18 X, 8 XI, 22 XI, 6 XII, 20 XII, 10 I

III d środa 7L - C. Podolak, s. 118

13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X, 15 XI, 29 XI, 13 XII, 3 I,

III c- środa 8L- sala 125

M. Kopaniecki

27IX, 11X, 25 X, 8XI, 22XI, 6XII, 20XII, 3 I

Klasy II

gimnazjum

II a- poniedziałek 8L- B. Niedziałek-Jungowska s.202

11 IX, 9 X, 23X, 6XI, 20 XI, 4XII, 18XII, 8I

II c - A. Kasperczyk-wtorek "0"L s.211- gr.1

12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X, 7 XI, 21 XI,

5 XII, 19 XII, 9 I

II c - A. Kasperczyk-wtorek "0"L s.211- gr.1 19 IX, 3 X, 17 X, 31 X, 14 XI, 28 XI,

12 XII, 2 I,

II d- poniedziałek 7L- B. Niedziałek-Jungowska s. 202 11 IX, 9 X, 23X, 6XI,

20 XI, 4XII, 18XII, 8I

II a, c- poniedziałek 0 L- F. Łęczyńska , s.204

18 IX, 2X, 16 X, 30 X, 13 XI, 27 XI, 11 XII, 18 XII

II b, d- wtorek 8 L- A. Gajewska, s.153

26 IX, 10 X, 24 X, 7 XI, 21 XI, 5XII, 19 XII, 2 I

II a, b- środa 8L-

sala 125 M. Kopaniecki

27IX, 11X, 25 X, 8XI, 22XI, 6XII, 20XII, 3 I