Zajęcia wyrównawcze

Opublikowano w Uncategorised

Plan zajęć wyrównawczych w roku szkolnym 2018/2019 - II półrocze (od 21.01.19)

 

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

 

Klasy III

gimnazjum

III c- czwartek- 7 L- A. Napieraj, s. 212 gr. 1

14 II, 28II, 14III, 28III, 25IV, 16V, 30V, 13VI,

III c- czwartek- 7 L- A. Napieraj, s. 212 gr. 2

24I, 21II, 7III, 21III, 4IV, 9V, 23V, 6VI

III abd- czwartek 8L- B. Niedziałek-Jungowska
s. 202

24I, 21II, 7III, 21III, 4IV, 9V, 23V, 6VI

III b, d- poniedziałek 7 L- F. Łęczyńska , s.204

21I, 18II, 4III, 18III, 1IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI,

 

III a, c- poniedziałek 8L- F. Łęczyńska , s.204

11II, 25II, 11III, 25III, 8IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI

III abc- poniedziałek 8 L-
B. Tyszkowska s.206

21I, 18II, 4III, 18III, 1IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI,

 

 

Klasy VIII

VIII abd- wtorek 0L- B. Niedziałek-Jungowska s.202

12II, 26II, 12III, 26III, 9IV, 30IV, 14V, 28V, 11VI,

 

VIII c -czwartek 7L- B. Niedziałek-Jungowska s. 202

Gr.114 II, 28II, 14III, 28III, 25IV, 16V, 30V, 13VI,

Gr. 2 24I, 21II, 7III, 21III, 4IV, 9V, 23V, 6VI,

VIII abd -poniedziałek 7 L- A. Mazurek , s.119

11II, 25II, 11III, 25III, 8IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI

VIII c -poniedziałek 7 L- F. Łęczyńska , s.204

11II, 25II, 11III, 25III, 8IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI

VIII abcd- poniedziałek 7 L-
B. Tyszkowska s.206

21I, 18II, 4III, 18III, 1IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI,

 

Klasy

VII SP

7abe- czwartek 8L- B. Niedziałek-Jungowska
s. 202

14 II, 28II, 14III, 28III, 25IV, 16V, 30V, 13VI,

 

7cd- Środa 0L- K. Mozgawa s.7

13II, 27II, 13III, 27III, 24IV, 15V, 29V, 12VI,

7abe- poniedziałek 8L- F. Łęczyńska , s.204

21I, 18II, 4III, 18III, 1IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI,

7cd- Środa 0L-B. Tymkiewicz, s. 121,

23I, 20II, 6III, 20III, 3IV, 8V, 22V, 5VI,19VI

poniedziałek 8L- B. Włos, s.124

Kl. 7bc 21I, 18II, 4III, 18III, 1IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI,

Kl. 7ade 11II, 25II, 11III, 25III, 8IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI