Zajęcia wyrównawcze

Opublikowano w Uncategorised

Plan zajęć wyrównawczych w roku szkolnym 2018/2019 - I półrocze (od 12.11.18)

 

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

 

Klasy III

gimnazjum

III c- poniedziałek- 1 L- A. Napieraj, s. 212 gr. 1

10IX, 24IX, 8X, 22X, 5XI, 19XI, 3XII, 17XII, 14I

III c- poniedziałek - 1 L- A. Napieraj, s. 212 gr. 2

17IX, 1X, 15X, 29X, 12XI, 26XI, 10XII, 7I

III abd- czwartek 8L- B. Niedziałek-Jungowska
s. 202

6IX, 20IX, 4X, 18X, 8XI, 22XI, 6XII, 20XII, 10I

III b, d- poniedziałek 7 L- F. Łęczyńska , s.204

17IX, 1X, 15X, 29X, 12XI, 26XI, 10XII, 7I

 

III a, c- poniedziałek 8L- F. Łęczyńska , s.204

10IX, 24IX, 8X, 22X, 5XI, 19XI, 3XII, 17XII, 14I

III abc- poniedziałek 8 L-
B. Tyszkowska s.206

17IX, 1X, 15X, 29X, 12XI, 26XI, 10XII, 7I

 

 

Klasy VIII

VIII abd- wtorek 0L- B. Niedziałek-Jungowska s.202

11IX, 25IX, 9X, 23X, 6XI, 20XI, 4XII, 18XII, 8I,

 

VIII c środa 8L- B. Niedziałek-Jungowska s. 202

Gr.15IX, 19IX, 3X, 17X, 31X, 14XI, 28XI, 12XII, 2I, 16I

Gr. 2 12IX, 26IX, 10X, 24X, 7XI,21XI, 5XII, 19XII, 9I,

VIII abd -poniedziałek 7 L- A. Mazurek , s.119

10IX, 24IX, 8X, 22X, 5XI, 19XI, 3XII, 17XII, 14I

VIII c -poniedziałek 7 L- F. Łęczyńska , s.204

10IX, 24IX, 8X, 22X, 5XI, 19XI, 3XII, 17XII, 14I

VIII abcd- poniedziałek 7 L-
B. Tyszkowska s.206

17IX, 1X, 15X, 29X, 12XI, 26XI, 10XII, 7I

 

Klasy

VII SP

7abe- czwartek 8L- B. Niedziałek-Jungowska
s. 202

13IX, 27IX, 11X, 25X, 15XI, 29XI, 13XII, 3I, 17I

7cd- Środa 0L- K. Mozgawa s.7

17X, 31X, 14XI, 28XI, 12XII, 2I, 16I

7abe- poniedziałek 8L- F. Łęczyńska , s.204

17IX, 1X, 15X, 29X, 12XI, 26XI, 10XII, 7I

7cd- Środa 0L-B. Tymkiewicz, s. 121

24X, 7XI, 21XI, 5XII, 19XII, 9I,

poniedziałek 8L- B. Włos, s.124

Kl. 7abc 26XI, 10XII, 7I,

 

Kl. 7de 19XI, 3XII, 17XII, 14I,