Rekrutacja 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Informacje dla kandydatów po szkole podstawowej do pierwszych klas czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego (podstawy prawne, zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty, terminy składania dokumentów, linki do naboru elektronicznego).

Informacje dla kandydatów po gimnazjum do pierwszych klas trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego (podstawy prawne, zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty, terminy składania dokumentów, linki do naboru elektronicznego)

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie-edu.com.pl służącego  do  rekrutacji  elektronicznej.  Proszę  zwrócić  uwagę, że nabór został podzialony na  kandydatów po szkole podstawowej  oraz  kandydatów po gimnazjum, co podkreślono w witrynie różnymi kolorami.

Pełna informacja dotycząca terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w ZARZĄDZENIU NR 5 Opolskiego Kuratora Oświaty.