Rekrutacja po szkole podstawowej

Poniżej przedstawiamy informacje i podstawy prawne dotyczące rekrutacji kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej:

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo Oświatowe ogło­szono 24 maja 2018 r. obo­wią­zu­jące od dnia 1 wrze­śnia 2017 r.

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie.edu.com.pl służącego do rekrutacji elektronicznej.

Poniżej instrukcja dla kandydata po szkole podstawowej, który samodzielnie zakłada konto w systemie elektronicznego naboru.

Pobierz plik