Misterium męki pańskiej

Opublikowano w Życie szkolne

Od kilku lat przy wołczyńskim Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół działa Koło Misyjne. Naszym głównym celem jest pomoc misjonarzom w ich pracy poprzez organizowanie zbiórek żywności, ubrań, przyborów szkolnych itp. Również za naszą małą wołczyńską misję uważamy ewangelizowanie ludzi. Jednym z dzieł, które stworzyliśmy w tej kwestii było odegrane w szkole Misterium Męki Pańskiej. Brało w nim udział ośmiu uczniów pod opieką br. Artura Borkowskiego.

Na spotkaniu „wymodliliśmy” jego temat i na podstawie psalmu napisaliśmy scenariusz. W dzisiejszych czasach nasze życie pędzi ciągle do przodu, uważamy, że Jezus żył 2 tysiące lat temu, nie dostrzegamy Go na co dzień. W Misterium ukazaliśmy sytuacje dziejące się na misjach i to jak Bóg potrafi nad tym zwyciężyć. Mieliśmy ich obraz, ponieważ korespondujemy z misjonarzami znajdującymi się w Afryce i na bliskim wschodzie. Napady rebeliantów, kradzieże, morderstwa, gwałty są tam na porządku dziennym. Mimo to przebywający tam ludzie nie tracą wiary. Ukazaliśmy Jezusa w ciele misjonarza, który miał styczność z każdym z siedmiu grzechów głównych. Pomagał je niszczyć i przez to nawracał ludzi. Tak też się dzieje, Jezus jest w każdym z misjonarzu, w każdym człowieku. Codziennie ludzkie grzechy przybijają Go na nowo do krzyża, a On sprawia, że zostają nam odpuszczone. „Naszym celem początkowo, było ukazania potęgi naszego Pana Jezusa. I myślę, że to nam się udało. Najbardziej podobał mi się moment kiedy mogłem zerwać grzechy z krzyża, gdyż był to znak, że Jezus przezwyciężył moje grzechy i słabości i już nic mnie od Niego nie ma siły oderwać.” – mówi Kacper, który odgrywał rolę misjonarza.