Dzień przedsiębiorczości - podsumowanie

Opublikowano w Życie szkolne

W środę (18.06.2014r.) odbyło się spotkanie, w czasie którego uczniowie LO podziękowali za umożliwienie odbycia w firmach jednodniowych praktyk w ramach projektu „Dzień Przedsiębiorczości”. Jest to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.

Zobacz więcej zdjęć

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Korzyści dla szkoły uczestniczącej w „Dniu przedsiębiorczości" to

· Otrzymuje ona narzędzie do motywowania uczniów do większego zainteresowania nauką.

· Otrzymuje szansę na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych

i zawodowych.

· Zyskuje partnerów w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy.

· Realizuje zadania w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na ów rynek

Uczniowie również zaprezentowali fotoreportaże z „Dnia Przedsiębiorczości” . Miłym akcentem był występ Anny i Sylwii z klasy I LO, które wykonały kilka piosenek.