Dzień Patrona

Opublikowano w Życie szkolne

24 października 2014 roku. Jest godzina 8.50. Szary, ponury, jesienny poranek. Spod budynku Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie wyrusza kolumna marszowa młodzieży i nauczycieli. Na jej czele – poczet sztandarowy. Pod kościołem św. Teresy dołączają poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół z Wołczyna, Byczyny, Praszki wraz z Dyrektorami tychże placówek oraz poczty Związku Sybiraków i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Zobacz więcej zdjęć

Mszę św. rozpoczyna chór Publicznego Gimnazjum w Wołczynie.
Homilia to rozpisane na dwa głosy niemal hip - hopowe wystąpienie brata Artura Borkowskiego i brata Michała Ferenca z Krakowa. Czy świętość zastrzeżona jest tylko dla nielicznych, wyjątkowych? Co o tym sądził Patron szkoły –Jan Paweł II? Jaka jest, może być droga każdego z nas do świętości? Próba odpowiedzi-podpowiedzi okazuje się zaskakująco prosta: kochaj Boga, kochaj bliźniego, kochaj siebie samego. Trudne? Każdy z obecnych rozważa to samodzielnie.

Po Mszy św. powrót do szkoły, gdzie w hali sportowej odbywa się druga część uroczystości. Tu dołączają przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz pozostali zaproszeni Goście. Cisza towarzysząca wprowadzaniu pocztów sztandarowych przerwana zostaje głośnym „Jeszcze Polska nie zginęła…” Gimnazjaliści i licealiści postawą, strojem, nastrojem po raz kolejny udowadniają, że umieją dać wyraz patriotyzmu i kultury osobistej.
Wielkie emocje towarzyszą pierwszoklasistom w trakcie ślubowania. Nowego znaczenia nabiera znany przecież wcześniej tekst – każde słowo dotyczące podstawowych wartości ma tu swoją wagę, tym bardziej, że odbierają go Pani Dyrektor Ewa Włos i Pan Burmistrz Jan Leszek Wiącek.

Patron wie i rozumie, czuwa, by ten dzień przebiegał odpowiednio.
Pora na rozstrzygnięcie konkursów związanych z Dniem Patrona: sportowego, plastycznego, literackiego. I zaskakująca głębią poetyckiej refleksji recytacja laureatki - Dominiki. Tekst piękny, ale trudny. Trzeba go koniecznie przeczytać jeszcze raz.
Chwilę wcześniej o tekście epickim nagrodzonym w innej kategorii mówi pani Dyrektor: czyż święty może być wśród nas?
Podziękowania dla Gości i obdarowanie ich prezentami to tradycja szkoły, którą poznają najmłodsi widzowie, a którą doskonale znają ci starsi.
Wystąpienie Pani Bonowicz ("Kapucyni i Misje") z Krakowa uświadamia po raz kolejny tego dnia, najważniejsze to umieć się dzielić z innymi ludźmi tym, co się ma.

I część trzecia: aula wita wchodzących słońcem przebijającym zza chmur.
Ze sceny płyną słowa Karola Wojtyły – Jego wierszami opowiedziana historia powołania i zawierzenia się Bogu aż po kres dni ziemskiej wędrówki (Grupa Teatralna „CZTERNASTKA”). Pomiędzy – przywołane obrazem i dźwiękiem wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do młodych ludzi. Starsi pamiętają ten Głos, widać, że wywołuje on wspomnienia. Młodsi poznają dopiero ważne przesłania, wszak mieli kilka lat, gdy Papież odchodził do domu Ojca.

Szkoła zalana słońcem żegna Gości. Do zobaczenia za rok!

Wyniki konkursów literackiego i plastycznego.

Konkurs literacki JP II - „Świętymi bądźcie.”

W tym roku jury postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach:

a) w kategorii poezji:

I m-ce Dominika Schudok I LO
II m-ce Weronika Zawadzka I LO
III m-ce Wiktoria Gołębiowska II LO

wyróżnienie otrzymali: Paulina Jantos 2e, Oliwia Marach I LO

b) w kategorii prozy:

I m-ce Joanna Lech kl.I LO
II m-ce Kacper Śpiewak kl.I LO
III m-ce Dagmara Piłyp kl.I LO

wyróżnienie otrzymała Sylwia Tomala kl.II LO

W konkursie plastycznym” Jan Paweł II - Świętymi bądźcie” laureatami są:
I m-ce. Płotycia Wikotoria-3b ekseqwo Paulina Łężna-1b
II m-ce Marta Zasobniak 2b ekseqwo Martyna Kłak-2b
III m-ce Kamil Garbowski 3b
wyróżnienie otrzymują: Klaudia Zowada 3b i Karolina Dziekan-3a