Pierwszy Comenius w liceum

Opublikowano w Życie szkolne

Od 14 do 20 III gościliśmy w GLZS w Wołczynie partnerów, z którymi w ramach programu Comenius realizowaliśmy projekt Architektura mostem kulturowym między przeszłością a teraźniejszością. Było to już ostatnie spotkanie uczniów, ich koordynatorów i opiekunów. Dla nas miało wymiar symboliczny, ponieważ to właśnie w Polsce zorganizowana została pierwsza wizyta samych nauczycieli, którzy opracowali tematykę, główne założenia, cele projektu oraz program i metody jego realizacji. Można zatem powiedzieć, że historia zatoczyła koło - w naszej szkole narodził się pomysł i tu zakończyła się jego realizacja. W ciągu dwóch lat współpracy odbyliśmy po cztery spotkania wyjazdowe i po jednym, podczas którego każda ze szkół pełniła rolę gospodarza. Głównym produktem całego przedsięwzięcia jest gra planszowa Eurocompoly popularyzująca kulturę, historię, zabytki krajów uczestniczących w projekcie. Głównemu zadaniu towarzyszyły również inne, np. prowadziliśmy kronikę, gazetkę, wystawę fotograficzną, słowniczek pojęć architektonicznych.

Zobacz więcej zdjęć

W Polsce naszym partnerom pokazaliśmy Kraków, Wieliczkę, Wrocław, gród w Biskupicach, kościół i piramidę w Rożnowie. Szczególne wrażenie wywarł na gościach Kraków, w tym muzeum Fabryka Schindlera. W Wołczynie cała grupa została ciepło przyjęta przez dyrekcję szkoły i władze miasta. Uczniowie przygotowując dekorację auli, uwzględnili główne zabytki architektoniczne zwiedzane podczas realizacji projektu w różnych państwach, zaprezentowali materiał zdjęciowy ze wszystkich wyjazdów, na którym utrwalono zarówno pracę, jak i czas wesołej zabawy. Nie zabrakło także drewnianego mostu – głównego symbolu projektu. Ludowe tańce i pieśni zaprezentowali Modrzewiacy - uczniowie i absolwenci szkoły. W czasie dyskoteki wystąpił zespół instrumentalno-wokalny złożony z gimnazjalistów klas trzecich.

Udział w projekcie dla nas nauczycieli, jak i dla naszych uczniów był bardzo ważnym doświadczeniem. Wiele zwiedziliśmy, poznawaliśmy historię, zwyczaje, władze samorządowe, życie codzienne, w tym życie rodzinne odwiedzanych państw, obserwowaliśmy ich systemy edukacyjne i porównywaliśmy z Polską. Dzięki tej wędrówce mogliśmy się przekonać, w jaki sposób przenikała się nasza historia i oddziaływała na kulturę, jak na przestrzeni wieków tworzyła się cywilizacja europejska, w której każde z państw partnerskich jest zakorzenione, nie wyłączając Turcji, mocno związanej z dziejami Europy. Niektóre rzeczy były dla nas nowe, inne potwierdzały wspólne dziedzictwo. Prócz pięknych zabytków i krajobrazów widzieliśmy również miejsca niezwykle biedne, głównie podczas podróży przez Bałkany. Tam szczególnie potrzebne są mosty, które połączą tak różne części naszego kontynentu. Wielkim bogactwem programu Comenius są ludzie, z którymi współpracowaliśmy. Wszędzie przyjmowano nas życzliwie, gościnnie. Mamy nadzieję, że zawarte znajomości będą kontynuowane.

Dziękujemy Wszystkim, bez których niemożliwa byłaby realizacja projektu: dyrekcji szkoły, władzom gminy, rodzicom, uczniom, naszym koleżankom i kolegom z pracy.

B. Jastrzębska, B. Kwiatoń-Czernik, A. Wesołowska