Bezpieczni i odpowiedzialni - apele informacyjne

Opublikowano w Życie szkolne

15.09.15 wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum spotkali się na apelach informacyjnych, podczas których poruszano następujące tematy:

  • Bezpieczeństwo w szkole, przestrzeganie regulaminów szkolnych,
  • Dbanie o mienie szkolne,
  • Wspólne dbanie o dobre samopoczucie wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, tworzenie przyjaznego klimatu szkoły,
  • Reagowanie na wszelkie zło, zachowania agresywne,
  • Organizacja Dnia Integracji,
  • Realizacja projektów edukacyjnych przez uczniów kl. II PG,
  • Dopalacze, realne zagrożenie,
  • Systematyczność w nauce, efektywne wykorzystanie czasu, szczególnie przed egzaminem gimnazjalnym i maturą.