ZAPRASZAMY NA BLOGA „Aktywni na blogu i w realu”

Opublikowano w Życie szkolne

Po 13 latach znów jesteśmy w programie Szkoła z klasą, realizujemy go w gimnazjum.

W 2002r. realizowaliśmy program, którego cele zarówno wtedy, jak i teraz są wciąż takie same: żeby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji, żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Żeby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Żeby nie była nudna i smutna.

Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły. W wersji programu, w którą wybraliśmy mamy takie zadania:

1. Szkolny koordynator programu, na obowiązkowym blogu szkoły, zamieszcza dwa opisy w roku, w których relacjonuje realizację swoich zadań i wspomina o działaniach innych uczestników.

2. Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej.

Spośród ośmiu ścieżek do wybrania my zrealizujemy:
• Debatę uczniowską – rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie,
• Projekt edukacyjny– kształtuje samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej
• Uczymy innych – uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników albo dorosłych

Nauczycielami, którzy koordynują pracę w programie i realizują zadania są:
• p. Emilia Bysiec- koordynator programu, nauczyciel zespołu języków obcych,
• p. Dorota Woźniak- nauczyciel z zespołu przyrodniczo-matematycznego,
• p. Krzysztof Staszewski- nauczyciel z zespołu humanistycznego,
• p. Małgorzata Wider - wicedyrektor.