Szkoła z klasą 2.0 - debata uczniowska

Opublikowano w Życie szkolne

W debacie wzięli udział przedstawiciele uczniów ze wszystkich klas gimnazjum. Temat dotyczył opracowania kodeksu korzystania z TIK w naszej szkole, czyli Kodeksu 2.0. Debata miała charakter dyskusji plenarnej polegającej głównie na burzy mózgów i podsumowaniach moderatora.

Kodeks opracowany został według z góry ustalonych punktów. Każdy jego punkt budził emocje, ponieważ poszczególni przedstawiciele klas chcieli, aby znalazły się w nim propozycje przez nich opracowane.

Zobacz więcej zdjęć

Z dumą przedstawiamy rezultaty naszej pracy:

Kodeks 2.0

1. Ucz się z TIK

-Zadawanie prac domowych, w których można używać różnych programów komputerowych
-Tworzenie pomocy dydaktycznych z użyciem TIK i wykorzystywanie ich jako pomoc do lekcji i konkursów
-Korzystanie z e-podręczników i innych programów edukacyjnych do nauki własnej i w szkole
-Nie traktujemy Internetu jako jedynego źródła wiedzy

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie

-Korzystamy z informacji samodzielnie, zawsze podajemy źródło wykorzystywanych informacji (autora publikacji, stronę internetową)
-Szanujemy prawo własności w sieci
-Staramy się, aby nasza praca domowa nie składała się jedynie z „kopiuj” i „wklej”, ale także z własnych przemyśleń i wiedzy
-Jeżeli nie jesteśmy pewni informacji to sprawdzamy ją w innym źródle


3. Nie kradnij i nie daj się okraść.

-Nie udostępniamy swoich haseł i prywatnych informacji
-Nie wykorzystujemy pracy innych bez zgody autora
-Korzystamy z legalnego oprogramowania dostosowanego do wieku odbiorców
-Nie wyłudzamy haseł i danych osobowych
-Nie kradniemy tożsamości
-Nie pobieramy nielegalnych kopii, np.: całych publikacji, filmów, zdjęć itp. ze stron internetowych
-Nie wykorzystujemy zdjęć prywatnych innych osób bez ich zgody

4.Komunikujmy się

-Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą komunikować się z użyciem TIK (telefon, poczta e-mail, portale społecznościowe, e-dziennik)
-Komunikujemy się również za pomocą strony internetowej szkoły i szkolnego facebooka
-Na lekcjach korzystamy z telefonu komórkowego i innych urządzeń przenośnych tylko za zgodą nauczyciela
-Na forach internetowych nie zamieszczamy komentarzy, które obrażają innych.

5. Komputery pod ręką

-Możemy korzystać z Internetu w świetlicy szkolnej i bibliotece podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach
-Korzystamy z e-podręczników za pomocą telefonów komórkowych podczas lekcji za zgodą nauczyciela
-Jeżeli korzystamy samodzielnie z Internetu na lekcji to tylko za zgodą nauczyciela.
-Podczas lekcji wykonujemy ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem komputera
-Nauczyciele i uczniowie przestrzegają ustalonych zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

6.Bądź bezpieczny w sieci

-Nie udostępniamy danych osobowych swoich i innych.
-Jeżeli znajdziemy w Internecie informację, która nas zaniepokoi informujemy o tym dorosłych
-Nie wchodzimy na niebezpieczne i niedozwolone strony, szkoła blokuje do nich dostęp.
-Pamiętamy, że Internetowi przyjaciele nie zawsze są tymi, za których się podają.
-Pamiętamy, że nasza obecność w sieci pozostawia ślad- nie oszukujemy.
-Unikamy stron, które wydają nam się podejrzane
-Do listy znajomych nie dodajemy osób, których nie znamy.

7.Nauczcie tego dorosłych.

-Dzielimy się naszą wiedzą z dorosłymi, np. pomagamy w zakładaniu konta na portalach społecznościowych oraz w logowaniu się do e-dziennika
-Pomagamy rodzicom i nauczycielom w korzystaniu z różnych stron internetowych, np. do nauki języka angielskiego.
-Pomagamy rodzicom w korzystaniu ze strony internetowej szkoły, aby mieli informacje co się dzieje w naszej szkole.
-Zapoznajemy rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.