Dialog spojrzeń bł.Jana Pawła II nadal trwa...

Opublikowano w Życie szkolne

Patrzeć prosto w oczy każdemu człowiekowi – to jedna z form dialogu. Mistrzostwem w tym względzie wykazywał się ukochany Patron Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie, który – jak pisał Arturo Mari - „Przenikał cię i gromił. I wszystkim ludziom patrzył zawsze prosto w oczy”. Dialog  służył przekazaniu najwyższych wartości życia, które propagował papież bł. Jan Paweł II.

Uroczyste obchody w Gimnazjalno – Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie odbyły się 21 października 2013r. Rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez zaproszonego Ministra Prowincjonalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie o. Jacka Waligórę oraz proboszcza parafii o. Waldemara Korbę i katechetów: o. Artura, o. Przemysława, o. Krzysztofa i br. Wiesława - organisty.

Zobacz więcej zdjęć w galerii

Eucharystia dla całej społeczności szkoły była ogromnym przeżyciem. Homilia o. Jacka Waligóry nawiązywała do Ewangelii, która wskazuje, iż człowiek powinien się kierować maksymą: „Być, a nie mieć”. Była ona bardzo bliska nauczaniu Jana Pawła II o życiu w prawdzie i rozwoju Człowieczeństwa w miłości do każdej istoty ludzkiej. Młodzież gimnazjum i liceum chętnie pomogła w zewnętrznej oprawie: jakimi są modlitwy wiernych /odczytanie/, śpiewanie psalmów, pieśni chórku.

Następnie, w hali sportowej szkoły, odbyła się część oficjalna, którą rozpoczął i poprowadził pan Wiesław Nowak. Wprowadzenie pocztu flagowego liceum i sztandarowego gimnazjum oraz szkół zaproszonych nadało rangi uroczystości. Pani dyrektor szkoły Ewa Włos powitała wszystkich gości przybyłych na obchody z okazji święta, wśród których byli dyrektorzy szkół, burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego pani Rozalia Słoniowska, inspektor pani Joanna Neugebauer oraz Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury pan Rafał Neugebauer. W swoim przemówieniu o obchodach pani dyrektor nawiązała do osoby bł. Jana Pawła II, jego najważniejszych myśli i wpływu na osobowość młodego pokolenia w procesie wychowawczym. Pojawiły się również słowa podziękowania, rozdano prezenty gościom i wszystkim przyjaciołom szkoły, którym nie jest obojętna młodzież ucząca się w Gimnazjalno- Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie.

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego gimnazjum – Zuzanna Kowalik i Kacper Śpiewak – odczytywali ważne informacje z kalendarium życia szkoły, powiązanego jednocześnie z nauczaniem bł. Jana Pawła II.

Słowa poparte czynem nabrały znaczenia. Uczniowie wykazali się talentami artystycznymi, powstały utwory i literackie dzieła plastyczne w ramach konkursu: JPII – Papież Dialogu. Uroczystość Święta Patrona Szkoły stała się okazją do ogłoszenia wyników osiągnięć. Uczniowie otrzymali nagrody.

Za wiersze:

  • I miejsce zdobył Kamil Kasprzak z I kl. LO,
  • II – Aleksandra Kamińska I LO i Nicol Męcfel I LO,
  • III – Adrianna Markowicz z kl. I LO i Anna Kosmala – I LO.

Wyróżnieni zostali również uczniowie z LO : Wiktoria Gołębiowska,  Jakub Klimek oraz Marlena Wawrzyniak z III LO.

Za prace plastyczne:

  • I miejsce uzyskała Aleksandra Janus z III B
  • II – Wiktoria Kast z III B i Klaudia Zawadzka z III E
  • III – Marta Zasobniak z IB

Wyróżnienie otrzymała Justyna Rękas z klasy III A.

Uczniowie naszego zespołu szkół brali również w tradycyjnym Biegu Patrona Szkoły. Oto osoby, które otrzymały medale. Wśród dziewcząt wyłoniły się miejsca:

I – Joanna Lech – III A
I – Kamila Nita – I LO

II- Aleksandra Stelmaszek – III A
II – Agnieszka Buchaniewicz –I LO

III – Nikola Konefał – II A

Wśród chłopców:

I – Dominik Ochędzan
I – Kamil Zator - LO

II- Mateusz Rząca – I A
II – Szymon Kukla - LO

III – Martin Kramkowski
III – Mateusz Garbowski – LO

Oprócz przyznania należytych nagród i podziękowań, bardzo ważnym elementem uroczystości było Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych gimnazjum i liceum.  Przewodniczący i zastępcy klas pierwszych godnie powtarzali słowa Roty, ślubując wiernie przestrzegać zasad wartości i regulaminów szkoły. Dla klas pierwszych gimnazjum przyrzeczenie odczytała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego PG im. Jana Pawła II w Wołczynie Dominika Schudok, dla klasy pierwszej  liceum ślubowanie przeprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Liceum w Wołczynie Anna Grabowska.

Wspomniano również o uczestnictwie przedstawicieli z naszej szkoły w XIII  Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, która odbyła się 10 października br.

Oprócz przemówień, prezentacji czy podziękowań na uroczystości pojawił się śpiew chóru szkolnego prowadzonego przez panią Arletę Sójkę – Cizio. Pieśni wkomponowane w słowa wiążące uświetniły część artystyczną. Solowe partie wykonywały uczennice: Ewelina Mazur – II C, Aleksandra Bednarczuk – II A, Katarzyna Bielska – I E i Dominika Ładocka – I A. Utwór Erika Claptona przepięknie zaprezentowała uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie Wiktoria Gołębiowska z I LO. Wokalistykę wszystkich pieśni wspaniale akompaniowali gitarzyści z gimnazjum – Kuba Boduch – IIE, Dominik Kownacki –II E, Seweryn Rycąbel – II C i Maciek Mordarski – I A. Nagłośnieniem i opieką nad sprzętem multimedialnym zajął się Kuba Wilkowski, dzięki któremu uroczystość przebiegła sprawnie i bez usterek.

Nad całością akademii, na hali czuwała pani Alina Gajewska, troszcząc się o właściwy porządek imprezy, której dalszy ciąg nastąpił w auli. Tam też przy udziale gości, nauczycieli emerytów, delegacji klasowych zostało zaprezentowane w formie sztuki teatralnej życie Karola Wojtyły, a potem papieża Jana Pawła II. Pani Anna Kasperczyk, która wyreżyserowała inscenizację, powołała do życia grupę teatralną o nazwie: „Reaktywacja Czternastki”. Każdy etap życia Patrona Szkoły przedstawiony przez  uczniów był tematem do przemyśleń i przybliżeniem osobowości postaci. Dynamiczność połączona z tzw. „stop klatką” nadała charakteru sztuce.

Dialog spojrzeń trwa. Spojrzenie na wielką postać Jana Pawła II i na młodzież, która w oczach autorytetu znajduje odpowiedź na pytania o sens życia. Bo rozmowa nigdy nie ustanie, dopóki nie przestaniemy patrzeć prosto w oczy drugiej osobie. Spojrzenia bł. Jana Pawła II nikt nie jest w stanie zapomnieć.

Arleta Sójka - Cizio