VIII Międzyszkolny Konkurs Papieski

Opublikowano w Życie szkolne

VIII Międzyszkolny Konkurs Papieski w naszej szkole – Jan Paweł II – Papież nadziei.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj – słowa Patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II były mottem uroczystości.

18 maja 2016 r. – w dniu urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II – odbył się w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie VIII Międzyszkolny Konkurs Papieski, który został objęty Patronatem Ministra Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów brata Tomasza Żaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wołczyn Jana Leszka Wiącka. W konkursie brali udział uczniowie gimnazjów: z Praszki, Kluczborka, Dobrzenia Wielkiego i Wołczyna. Po oficjalnym przywitaniu przez dyrektora szkoły Ewę Włos wszystkich przybyłych gości, nastąpił „egzamin” znajomości przesłania propagowanego przez Jana Pawła II.

Została powołana komisja do sprawdzenia testów w osobach: proboszcza z Wołczyna br. Bogdana Kordka, ks. Tomasza Śledziaka - opiekuna uczniów z Praszki, Barbary Guławskiej – Dybek /Kluczbork/, Anny Świtały / Dobrzeń Wielki/ i Krzysztofa Maszkowskiego /Wołczyn/.

Następnie, w trakcie sprawdzania prac, zaproszona pani Małgorzata Pasznicka zaśpiewała piękne pieśni z niedawno nagranej płyty pt.: „Duszy śpiew”. Wspaniale nawiązywały do tematu dotyczącego uniwersalnych wartości oraz pochwały piękna przyrody powstałej dzięki Stwórcy. Koncert był bardzo wzruszający.

Po uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu przez pana Krzysztofa Maszkowskiego, pani dyrektor Ewa Włos z burmistrzem Wołczyna Janem Leszkiem Wiąckiem wręczyli cenne nagrody zwycięzcom i pozostałym uczestnikom testu o Patronie Szkoły. I miejsce zajęła Natalia Nalepa z Wołczyna, II Karolina Kasperek z Dobrzenia Wielkiego i III Radosław Pałyga z Praszki.

Na zakończenie imprezy dyrektor Ewa Włos podziękowała również zaproszonym gościom, wśród których była pani dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie pani Małgorzata Pieńkowska. Goście otrzymali upominki w postaci obrazków przedstawiających zdjęcia z poprzednich konkursów.
Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom należą się ogromne gratulacje, ponieważ nauczanie św. Jana Pawła II jest niezwykle głębokie i cenne, ale również trudne. Tym bardziej trzeba odczuwać radość, że młode pokolenie pragnie poznawać życie i twórczość papieża Polaka.

Arleta Sójka - Cizio