Konkurs recytatorski - Poezja polska w przekładzie angielskim

Opublikowano w Życie szkolne

Zachęcamy do udziału w konkursie recytatorskim uczniów naszego gimnazjum i liceum. Konkurs dedykowany jest szczególnie tym, którzy lubią poezję i język angielski, ale nie tylko. Jeśli ktoś czuje się na siłach i chce się zmierzyć z utworami wybitnych pisarzy polskich, w tłumaczeniu na język angielski, serdecznie zapraszamy.

Konkurs odbędzie się dnia 28. 09.2016 r. w bibliotece szkolnej o godz. 12.00.
Cele konkursu:
• Popularyzacja dzieł polskiej poezji
• Rozwój umiejętności komunikacji w języku angielskim
• Rozwijanie umiejętności autokreacji i publicznej prezentacji
Regulamin konkursu
1. Uczniowie opanowują pamięciowo dowolny utwór poetycki polskiego autora przetłumaczony na język angielski ( w bibliotece szkolnej dostępne są utwory ks. Jana Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej).
2. Komisja konkursowa będzie stosować następujące kryteria oceny:
 Znajomość tekstu
 Tempo, intonacja
 Interpretacja utworu
 Ogólny wyraz artystyczny
 Wymowę i akcent
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie z zachowania oraz ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.

Uwaga ! Uczestnicy konkursu proszeni są o poinformowanie pań: Justyny Broniszewskiej, Anety Nowak, Beaty Tyszkowskiej, Marzanny Olszyńskiej o wyborze autora i tytułu utworu do poniedziałku 26.09.2016 r.