Odpowiedzialność prawna nieletnich

Opublikowano w Życie szkolne

Spotkanie z panią policjantką st. sierżant Krystyną Alasiewicz na temat: Odpowiedzialności prawnej nieletnich

W dniu 14.11.2016 roku (poniedziałek) w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z panią policjant. Nasz gość opowiedział nam o tym, że w razie popełnienia jakiegoś przewinienia, za osoby poniżej 13 roku życia odpowiadają rodzice, a osoby powyżej 13 lat odpowiadają same w sądzie rodzinnym i dla nieletnich. Dowiedzieliśmy się o konsekwencjach złego zachowania – opuszczania zajęć lekcyjnych, wdawania się w bójki,umyślnego uszkodzenia ciała, kradzieży, grożenia, nękania oraz piractwa komputerowego.

Spotkanie było bardzo interesujące. Mamy nadzieję ,że uczniowie dużo z niego wynieśli.

Roksana Nowak , Julia Bednarczuk