VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Opublikowano w Życie szkolne

Nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29.09.2017r. pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają.”

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

PROGRAM

I. 25.09 – 28.09.2017 r. przypominamy sobie tabliczkę mnożenia w domu, w szkole

W naszej szkole w tych dniach będą przeprowadzane różne zabawy. Na terenie całej szkoły rozwieszone są kartki z „ Hasłami dnia”. Wszystkim uczniom proponujemy zabawę na trzech przerwach o godzinie 10.40, 11.35 i 12.35 na korytarzach będą stali asystenci, którzy chętnym uczniom będą zadawać pytania z hasłami, a uczniowie muszą podać odzew, za poprawny odzew uczeń otrzyma kartkę z „Sową” z podpisem asystenta i datą. W danym dniu na kartce można otrzymać tylko jeden podpis asystenta.

Do drugiej zabawy zapraszamy nauczycieli , uczeń podchodzi do nauczyciela i zadaje jeden przykład z tabliczki mnożenia, następnie nauczyciel zadaje uczniowi inny przykład, za poprawną odpowiedź nauczyciel na kartce z „Sówką” podpisuje się z datą. W danym dniu na kartce może być tylko jeden podpis nauczyciela.

Do trzeciej zabawy zapraszamy rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo, opiekunów prawnych. W domu zadajemy rodzicom przykład z tabliczki mnożenia, następnie rodzice zadaje dziecku też przykład, za poprawną odpowiedź rodzic podpisuje kartkę z „Sówką” z datą. W danym dniu na kartce może być tyko jeden podpis rodzica.

W następne dni na terenie szkoły będą rozwieszane inne hasła na poszczególne dni i w dalszym ciągu się bawimy tak jak w poniedziałek.

Oprócz haseł na terenie szkoły wieszamy kartki ze sprytnymi sposobami obliczania mnożenia w pamięci. Hasło na 28.09.2017 będzie na jednej z tych kartek. Zapraszamy do lektury.

Po czterech dniach po zebraniu na kartce „Sówce” dziesięciu podpisów uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą z odpowiedzi z matematyki.

II. 29.09.2017r. – egzamin z tabliczki mnożenia
• Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia
• Jeżeli w ciągu 5 minut poda poprawne odpowiedzi zdobywa tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA i otrzymuje certyfikat i ocenę bardzo dobrą z kartkówki z matematyki
• W przypadku jednej pomyłki, egzamin jest niezdany. Można go powtórzyć godzinę później.

W czasie całego tygodnia nauczyciele na lekcjach matematyki mogą rozwiązywać łamigłówki z tabliczki mnożenia.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!