Lekcje ze świadkiem historii Bogusławem Bardonem

Opublikowano w Życie szkolne

26 kwietnia w szkole odbyła się już trzecia, nagrywana przez TVP Opole, lekcja historii dla naszych licealistów poprowadzona przez pana Bogusława Bardona działacza demokratycznej opozycji. Zaproszony Gość z pasją opowiadał uczniom o współczesnej historii Polski, o takich wartościach jak wolność i patriotyzm oraz o swojej antykomunistycznej działalności.

Pan Bardon związał się z opozycją już w 1968 r. jako uczestnik akcji ulotkowych i pomocy dla represjonowanych studentów. W 1980 r. był założycielem Komitetu Organizacyjnego Niezależnych Związków Zawodowych w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Opolu i pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Opolu. 17 IX 1980 r. uczestniczył w historycznym spotkaniu w Gdańsku-Wrzeszczu, na którym podjęto decyzję o powołaniu ogólnopolskiego związku zawodowego „Solidarność”. W tym samym roku organizował opolskie struktury Konfederacji Polski Niepodległej – pierwszej powojennej antykomunistycznej partii politycznej w całym wschodnim bloku państw zniewolonych przez ZSRR. W 1981 r., jako członek Komitetu Obrony Więźniów za Przekonania przy KK „Solidarność”, współorganizował m.in. marsz w obronie więźniów politycznych, obchody rocznicy katyńskiej, przywiózł do Polski z Londynu publikacje poświęcone mordowi katyńskiemu. W stanie wojennym został internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie i w szpitalu więziennym we Wrocławiu, zwolniony w 1982 r. Pomimo więzienia nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Był rozpracowywany przez SB w ramach SOS krypt. Prawy. Założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL z siedzibą w Opolu.

Autor książek i opracowań: Oto jest wolności śpiew: śpiewnik internowanych (Opole 2003), Nauczyciel Opolan Biskup Antoni Adamiuk (Opole 2000), Ocenzurowane lata (1987).

Odznaczony przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Londyn 1990, w 2009 odznaką Za zasługi dla Miasta Opola, w 2017 Krzyżem Wolności i Solidarności, przyznawanym przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa IPN-u. Ze wszystkich odznaczeń jednak najbardziej ceni sobie KRZYŻ STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przyznany przez Kapitułę Fundacji Internowani i Więźniowie Polityczni w PRL, ponieważ „…wielkim honorem jest otrzymanie odznaczenia przyznanego więźniowi przez drugiego więźnia. Jest to dowód szacunku za odwagę, niezłomność i walkę za wolną Polskę.”

Pan Bogusław jest skromnym człowiekiem, więc jego lekcję zdominowały nie wątki osobiste, lecz te poświęcone ojczystej historii. My jednak poczytujemy sobie za zaszczyt i splendor goszczenie człowieka tak zasłużonego dla polskiej niepodległości, zwłaszcza że pochodzi on z naszej gminy, bowiem urodził się w Wierzbicy Górnej, co zapewne tłumaczy sympatię Pana Bardona do wołczyńskiej i wierzbickiej szkoły.