Nie zmarnujcie niepodległości...

Opublikowano w Życie szkolne

...czyli o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Zespole Szkół w Wołczynie.

W piątek, 9 listopada w szkole odbyła się główna część uroczystości poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to kulminacja wydarzeń, do których przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. O godzinie 9.00 dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele z zaproszonymi gośćmi spotkali się w auli, gdzie pani Bronisława Pastwińska, do niedawna Prezes Koła Terenowego Związku Sybiraków w Kluczborku, odznaczyła odznaką Na Pamiątkę 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 kilka należących do naszego lokalnego środowiska osób współpracujących z Sybirakami. Odznaczeni zostali m.in. burmistrz Wołczyna, pan Jan Leszek Wiącek, i dyrektor Zespołu Szkół, pani Ewa Włos.

Następnie wystąpili uczniowie w montażu słowno-muzycznym Nie zmarnujcie niepodległości, przygotowanym przez nauczycielki Bernadettę Mioskę-Hury i Beatę Kwiatoń-Czernik. Był on wspomnieniem wydarzeń historycznych oraz pięknych patriotycznych pieśni, które towarzyszyły Polakom w drodze do niepodległości od 1795 roku. Mottem przedstawienia stały się słowa hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego – wybitnego dyplomaty II Rzeczypospolitej, patrioty, w latach 1979-1986 Prezydenta RP na wychodźstwie. Kolejnym punktem szkolnych uroczystości było przekazanie przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego przez pana doktora Adama Martyniszyna urn z ziemią z mogił Polaków pomordowanych w Katyniu i z pola bitewnego pod Monte Cassino. Ziemia z tych miejsc została przywieziona do Polski przez harcerzy ZHR-u i członków grup rekonstrukcji historycznych (m. in. pana Leszka Krzyżanowskiego), urny ufundował pan Martyniszyn. Zostały one umieszczone w szkolnej Sali Pamięci Historycznej, której uroczyste otwarcie również miało miejsce w tym dniu. Sala została przygotowana przez dyrektor szkoły Ewę Włos oraz nauczycielki historii Małgorzatę Jendrysiak, Katarzynę Mierzwiak, Krystynę Nowak i Beatę Kwiatoń-Czernik. Obecna wystawa poświęcona jest głównie pamięci żołnierzy polskich i ojcom polskiej niepodległości. Po otwarciu Sali, wszyscy uczniowie w asyście pocztów sztandarowych i pocztu flagowego wzięli udział we wspólnym śpiewaniu hymnu o godz. 11.11 pod obeliskiem poświęconym Polakom poległym za Ojczyznę.

Podczas szkolnych uroczystości towarzyszyli nam zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem J. L. Wiąckiem, wiceburmistrzem B. Adaszyńskim, przewodniczącym Rady Miejskiej W. Antkowiakiem; przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu: starsi wizytatorzy O. Matysek i M. Dybka; reprezentanci Związku Sybiraków i Kombatantów RP, dyrektorzy, prezesi jednostek podlegających samorządowi, Banku Spółdzielczego, pracownicy samorządowi. Ich obecność jest dla nas przede wszystkim wyróżnieniem, ale i świadectwem dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Szczególne znaczenie dla młodzieży ma przybycie naszych weteranów, Sybiraków – świadków historii, którzy mimo wieku i niestety nie najlepszego już zdrowia, starają się być z nami podczas ważnych wydarzeń.

W niedzielę 11 listopada uczniowie i nauczyciele włączyli się również w główne gminne obchody Święta Niepodległości organizowane przez władze samorządowe. W tym dniu w TVP Opole można było także obejrzeć poświęcone patriotyzmowi lekcje z udziałem pana Bogusława Bardona, byłego działacza demokratycznej opozycji od 1968 r., i uczniów I klasy LO. Przed nami jeszcze kilka kolejnych inicjatyw upamiętniających tę niezwykłą rocznicę i kształtujących wśród młodzieży ducha obywatelskiego.

Beata Kwiatoń-Czernik