VI Rejonowy Konkurs Historyczny Polonia Restituta

Opublikowano w Życie szkolne

3 XII w Zespole Szkół w Wołczynie odbył się VI Rejonowy Konkurs Historyczny Polonia Restituta zorganizowany dla klas ósmych szkół podstawowych, trzecich gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Konkurs organizowany był przez PODN we współpracy z SZ w Wołczynie.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział dziewięć szkół z powiatu kluczborskiego i oleskiego. Uczniowie w trzyosobowych zespołach rozwiązywali różnorodne zadania, które sprawdzały ich wiedzę oraz umiejętności, np. umiejętność interpretacji tekstów źródłowych, satyry i karykatury historycznej, pracy z mapą, argumentowania i tworzenia narracji, chronologicznego porządkowania wydarzeń. Pytania miały charakter ustny i pisemny, niektóre z nich były zróżnicowane ze względu na rożny wiek uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z ZSL-T w Kluczborku – opiekunowie pani B. Tarocińska i pan P. Ostrowski, drugie z ZSO w Kluczborku – opiekun pan I. Pientka, a trzecie gimnazjaliści z Rudnik – opiekun pan J. Marchewka. Naszą szkołę reprezentowali ósmoklasiści D. Kościuk, A. Malcher, K. Rosiak. Konkursy organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, chodzi o stworzenie sytuacji edukacyjnej, w której mogliby sprawdzić swoje kompetencje z danego przedmiotu, porównać je z uczniami z innych szkół. W tym roku konkurs miał jednak szczególny charakter, ponieważ był jedną z form uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd jego wcześniejszy termin w porównaniu z poprzednimi latami. Jako gospodarze zaprosiliśmy gości do obejrzenia wystawy, zorganizowanej w otwartej w listopadzie szkolnej Sali Pamięci Historycznej przeznaczonej na gromadzenie pamiątek z przeszłości, zwłaszcza związanych z działalnością patriotyczną Polaków. 

Konkurs przygotowała i prowadziła B. Kwiatoń-Czernik.