Kino czy biblioteka?

Opublikowano w Życie szkolne

7 grudnia 2018 roku dzięki uprzejmości Banku Spółdzielczego w Wołczynie mieliśmy w sali konferencyjnej warsztaty filmowe z filmoznawcą z Uniwersytetu SWPS w Warszawie Karolem Jachymkiem.

W trakcie tych zajęć dużo pracowaliśmy w grupach i większość z nas była aktywna, ponieważ prowadzący mówił bardzo ciekawie. Omówiliśmy plany filmowe oraz inne elementy języka filmu. Dowiedzieliśmy się, że zbliżenia, najazdy kamery, zmiany planów, przejścia montażowe mają na celu działać na nas jako odbiorców. Całe warsztaty zakończyła interpretacja dwóch filmów oraz kalambury związane z pojęciami z kategorii filmoznawstwa.

Wszystkim bardzo się podobało i mamy nadzieję, że będzie więcej takich spotkań, ponieważ ta niepozorna wiedza może nam się w życiu przydać.

Nasz prowadzący napisał o spotkaniu kilka słów, które prezentujemy poniżej:
Praca z uczniami i uczennicami Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie to czysta przyjemność. Słowa te brzmią jak truizm, jednak tym razem nie ma w nich jakiejkolwiek przesady. W czasie warsztatu, wykonując kolejne zadania, wspólnie uczyliśmy się umiejętności analizy i interpretacji filmów i innych przekazów (audio)wizualnych. Niezależnie od tego czy realizowane ćwiczenie było wymagające i polegało na próbie skrupulatnego w istocie zrozumienia i zrekonstruowania znaczeń wpisanych w większości nieznane dotąd przez uczniów fotografie i obrazy, czy na lekkiej grze w filmowe kalambury lub rysowanie planów filmów – zaangażowanie było identyczne. Takie spotkania zawsze są dla mnie jako dydaktyka i edukatora źródłem ogromnej satysfakcji. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję pracować razem w przyszłości. /Karol Jachymek/

Zajęcia zorganizowała Iwona Baldy jako Liderka Filmoteki Szkolnej w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.