Prymus Opolszczyzny - nagroda dla naszej uczennicy - gratulujemy!

Opublikowano w Życie szkolne

Aleksandra Malcher, uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie decyzją Zarządu Województwa Opolskiego otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego „ Prymus Opolszczyzny.”

W związku z tym Laureatka nagrody wraz z rodzicami, panią dyrektor Ewą Włos i wychowawcą klasy panią Beatą Tyszkowską wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się dnia 23 października 2019r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu podczas dorocznego Regionalnego Święta Edukacji. Nagroda „ Prymus Opolszczyzny” jest przyznawana uczniom spełniającym łącznie wysokie kryteria- średnia ocen w danym roku szkolnym minimum 4,80 oraz uzyskanie tytułu zwycięzcy/laureata olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów szczebla co najmniej wojewódzkiego. Ola spełniła wszystkie wymagane kryteria. Jest przy tym ambitną i pracowitą uczennicą, którą cechuje wysoka kultura osobista. Cieszymy się sukcesem Oli i życzymy wysokich wyników w nowym roku szkolnym i kolejnych wyróżnień.