LO debatowało!

Opublikowano w Życie szkolne

12 lutego odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka: Bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie. Czy opłaca się jeszcze studiować? z projektu „Mój głos w Europie!” – debaty szkolne, organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Konsulat  Generalny RFN we Wrocławiu.

Zeszły rok - 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli w celu uczczenia 20 rocznicy ustanowienia europejskiego obywatelstwa zapisanego w Traktacie z Maastricht. Była to doskonała okazja, aby podjąć inicjatywę związaną z rozwojem postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz propagowania europejskiego obywatelstwa.

Zobacz więcej zdjęć

Spośród wielu zgłoszeń do projektu wybrane zostały 3 szkoły z województwa śląskiego (Tychy, Pszczyna, Sosnowiec) oraz 2 szkoły z województwa opolskiego (Wołczyn, Dobrzeń Wielki). Spotkanie poprowadziła Pani dr Magdalena Mazik- Gorzelańczyk - profesjonalny trener mający doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Debata składała się z trzech części:

  1. Wprowadzenie do tematu przez specjalistę trenera
  2. Część praktyczna – w tej części młodzież wykonywała zlecone przez trenera zadania i wypowiedziała się na pytanie postawione w debacie.
  3. Debata – ostatnia część spotkania. Wybrana 8- osobowa grupa została podzielona na dwa zespoły (za i przeciw), pozostałą część stanowiła publiczność.

Zadaniem grup było  przygotowanie argumentów i przedstawienie ich w dyskusji. Rolą publiczności była ocena wymienionych argumentów, wyłonienie zwycięskiej drużyny  i ostateczne opowiedzenie się Czy opłaca się jeszcze studiować?

A oto wyniki naszej debaty:

Bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie. Czy opłaca się jeszcze studiować?

Przed debatą:
TAK : 64 osoby
NIE:  4 osoby
NIEZDECYDOWANE: 2

Po debacie:
TAK: 36 osób
NIE: 34 osoby
NIEZDECYDOWANE: 2

CZYLI W KOŃCU JAK ???

W raporcie o stanie edukacji z 2012 r czytamy:

„W roku 2011 liczba bezrobotnych z dyplomem szkoły wyższej po raz pierwszy była wyższa, niż liczba bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym i zawodowym. Jednocześnie należy jednak zaakcentować, że nawet mimo wzrostu wielkości tej populacji, stopa bezrobocia dla grupy z wyższym wykształceniem jest mniejsza i wynosi zaledwie 4,5%. Warto też zauważyć, że choć największą grupę wśród bezrobotnych w wieku 25–64 lata tworzą osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową (prawie 500 tys., około 36%), to najgorsze perspektywy na rynku pracy mają osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, dla których stopa bezrobocia była dwukrotnie większa niż przeciętna. […]”