Projekty edukacyjne 2013-14

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2013/2014 -7 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.


Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 4-18 październik 2013r.
O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.  
(TERMIN ZGŁOSZENIA 4 - 18.10.13)

Wykaz proponowanych tematów do realizacji w roku szkolnym 2013-2014 w ramach projektów edukacyjnych

1. Otyłość jako choroba cywilizacyjna i społeczna. Czy zagraża uczniom naszej szkoły?
2. Dlaczego dzieci siedzą w sieci?
3. Zdrowe i niezdrowe zwyczaje żywieniowe
4. Zjawiska i prawa fizyczne w życiu codziennym.
5. Od słowa do dźwięku, czyli co nam w duszy gra
6. Atrakcje turystyczne Wierzbicy Górnej i okolic
7. Strefa 13, czyli nie taki Jezus obcy
8. Dzieła architektury polskich miast
9. Podróże z Juliuszem Verne
10. Zwiedzamy świat z Tomkiem Wilimowskim
11. Czytanie książek Arkadego Fiedlera świat przed Tobą otwiera
12. Co ciekawego można zobaczyć w Wiedniu
13. Brytyjska Rodzina Królewska.
14. Czy młodzi ludzie w krajach niemieckojęzycznych słuchają tej samej muzyki co ja?
15. Udzielamy pierwszej pomocy.
16. Ruch to życie.
17. Warunki udanych  zawodów sportowych
18. Dlaczego mydło myje, a proszek pierze?
19. Jakie prawa przysługują konsumentom?
20. Atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych i ich historia.