Projekty edukacyjne 2016-17

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2016/2017 – 2 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.

Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 17-26 październik 2016r.

Po tym terminie opiekun projektu skontaktuje się z grupą projektową w celu ustalenia szczegółów realizacji zadań.

O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.

Tematy proponowanych do realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17:

 L. p. Tytuł projektu

1. „Jak się nie nudzić w Stanach Zjednoczonych – album multimedialny najciekawszych miejsc do zwiedzania”.
2. Jak żyć zdrowo?
3. Filmowe i literackie portrety kochanków. Jak w filmie i literaturze przedstawione są zakochane pary.
4. Między chemią a zabawą – czyli ciekawe doświadczenia chemiczne.
5. Figury przestrzenne.
6. Reisen machen Klug. Wiedeń – wycieczka objazdowa.
7. Czy aktor to zawód dla Ciebie?
8. „Co powinien zawierać słowniczek turysty? – angielski w podróży.”
9. Mazel tow – tradycje i zwyczaje świąt żydowskich”
10. Czy matematyka może być ciekawa? Ciekawostki matematyczne, anegdoty, ciekawe zadania rebusy.
11. „Niedziesiątkowe systemy pozycyjne”.
12. „Miłość niejedno ma imię. Motyw miłości w literaturze i sztuce"
13. Skąd pochodzą mieszkańcy Wołczyna/Gminy Wołczyn?
14. Z książką przez epoki – przedstawienie teatralne.