Europejski Dzień Języków Obcych

Opublikowano w Życie szkolne

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.

Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.

Zobacz więcej zdjęć

W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse – szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

Wzorem ubiegłych lat uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum świętowali obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych uczestnicząc w zajęciach językowych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Studium Języków Obcych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

24 września 2014r. grupa czterdziestu uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielkami panią B.Tyszkowską, B.Mioską i B.Jastrzębską brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim i niemieckim:

  • "Reality" according to Japanese language, warsztat/dyskusa prowadzona przez dr Toyotaka Ota wykładowcę języka japońskiego,
  • Wirtualna wycieczka do Londynu, warsztat prowadzony przez panią mgr Annę Dudek-Kajewską wykładowcę języka angielskiego,
  • Wiedeń – sztuka i architektura, pokaz/wykład prowadzony przez mgr Zygmunta Długosza, wykładowcę języka niemieckiego,
  • Basteln - Deutsche Werkzeugnamen, warsztat prowadzony przez mgr Krzysztofa Okulewicza wykładowca języka niemieckiego.