Niecodzienny Gość – peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Wołczynie

Opublikowano w Życie szkolne

Od 26 lutego do 2 marca 2015 r. uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy Gimnazjalno – Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie wzięli udział w niezwykłej uroczystości, jaką była peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II, który jest Patronem Szkoły publicznego gimnazjum. Impreza nabrała wymiaru środowiskowego, ponieważ włączyli się do uczczenia niecodziennego Gościa mieszkańcy Wołczyna z osobami reprezentującymi gminę, miasto i parafię. Relikwie zostały uroczyście przekazane przez szkołę w Sycowie, która również należy do Rodzin Szkół im. Jana Pawła II.

Zobacz więcej zdjęć

Delegacja, składająca się z pani dyrektor szkoły Ewy Włos, proboszcza parafii o. Bogdana Kordka, przewodniczącej zespołu ds. patrona i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, uczestniczyła w mszy św. w Sycowie, a następnie przybyła wraz z cennymi relikwiami do Wołczyna. Przywitanie odbyło się w kościele św. Teresy przy udziale reprezentantów szkół podstawowych, wszystkich uczniów klas pierwszych gimnazjum, mieszkańców miasta i władz rządzących. Ceremonialne wprowadzenie relikwii przed ołtarz w asyście ministrantów i pocztów sztandarowych nastąpiło w trakcie odśpiewania hymnu szkolnego Patronie nasz. Pieśń poprowadził zespół wokalno – instrumentalny, którego opiekunką jest pani Arleta Sójka-Cizio. Uroczyste przemówienia powitalne pani dyrektor, pani przewodniczącej Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Marty Sarnowskiej i pana burmistrza Jana Leszka Wiącka nawiązywały do wartości, które propagował papież Polak. Słowa wyrażały wielki zaszczyt, że mogliśmy żyć w czasach pontyfikatu świętego, wyrażały także obietnicę promocji „cywilizacji miłości”. Następnie odśpiewano pieśń Abba Ojcze, br. Przemysław Tomas i pan organista Paweł Krzemiński poprowadzili Litanię do św. Jana Pawła II . Pieśnią Zaufałem Panu zakończono pierwszą część uroczystości. Uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkół. Natomiast parafianie mieli możliwość uczestniczenia w czuwaniu przy relikwiach oraz nabożeństwach w godzinach popołudniowych, co było wielkim przeżyciem dla wielu ludzi, którym św. Jan Paweł II szczególnie był bliski sercu i duszy.

W piątek 27 lutego już od rana w G-LZS w Wołczynie odczuwało się szczególną obecność. Ojciec proboszcz Bogdan Kordek w procesji z ministrantami i pocztami szkół przybył wraz z relikwiami do auli budynku. Tam, w asyście Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracji i obsługi relikwie odebrała pani dyrektor Ewa Włos. Odbyły się godzinne prelekcje dla klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum na temat osoby Patrona Szkoły i relikwii. Katecheci : Krzysztof Maszkowski, br. Przemysław Tomas, br. Roman Łukaszewski przygotowali wzruszające, multimedialne prezentacje o życiu, twórczości, działalności Karola Wojtyły i późniejszego papieża Jana Pawła II. Wyjaśnili na czym polega kult relikwii, w sposób merytoryczny przedstawili historię czczenia szczątków ciał osób wykazujących się świętością w różnych religiach, a także o znaczeniu relikwii w sensie duchowego zespolenia ze Stwórcą. Prelekcje były bardzo pouczające i wzbogacające sfery wyższych uczuć. Nie zabrakło śpiewu zainicjowanego przez wyżej wymieniony zespół wokalno – instrumentalny. Patronie nasz, Barka, Szukałem Was – to pieśni, które stały się uczczeniem osoby Patrona i dopełnieniem pięknych prezentacji.

Po prelekcjach, uczniowie szkoły i nauczyciele procesyjnie przeszli do kościoła św. Teresy. Tam przeniesione zostały również relikwie św. Jana Pawła II i odbyła się uroczysta msza św. , której przewodził ojciec proboszcz, celebrując wraz z braćmi kapucynami i kapłanami z Polanowic i Komorzna. Słowo Boże wygłosił br. Przemysław. „ Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham….” – przewodnia myśl z Ewangelii wypełniła serca uczestników Eucharystii. Dopełnieniem stały się pieśni wykonane przez młodzież przy akompaniamencie gitar i bębna. Udzieliła się wszystkim atmosfera pielgrzymkowa, która istniała w czasach wizyt Jana Pawła II w Polsce. Na zakończenie – każdy mógł podejść i z czcią dotknąć relikwii.

W poniedziałek, 2 marca 2015 r. o godzinie 10:00 uroczystości związane z peregrynacją zakończyły się pożegnanym nabożeństwem w kościele św. Teresy. Przybyła delegacja ze Szkoły Podstawowej w Chynowie i przejęła relikwie z rąk pani dyrektor w asyście proboszcza, pocztów sztandarowych, uczniów klas trzecich gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie. Przy dźwiękach ulubionej pieśni Barka niezapomniany i czcigodny gość udał się w dalszą podróż, aby innych ludzi, a szczególnie młodzież napełnić radością, miłością i nadzieją.

Arleta Sójka-Cizio

W czwartek 27.02.2015r., do naszej szkoły przybyły relikwie Świętego Jana Pawła II. W ten sam dzień, było uroczyste powitanie w kościele św. Teresy. Relikwie witali: Pan Burmistrz - Jan Leszek Wiącek, Pani Dyrektor - Ewa Włos, przedstawiciel Rady Rodziców - Alicja Kwaśnicka oraz przedstawiciel uczniów - Marta Sarnowska. Obecne były również klasy pierwsze gimnazjum, a także klasy szóste podstawówki, które później czuwały przy Janie Pawle II.

Kolejnego dnia nastąpiło przeniesienie relikwii do szkoły. Od godziny 9:00 do 11:35 przy Świętym czuwały wyznaczone klasy gimnazjum. Podczas czuwania były wyświetlane prezentacje oraz krótkie filmiki o Janie Pawle II. Pod koniec czuwań była odśpiewana Barka, która towarzyszyła naszemu rodakowi przez całe życie. O godzinie 12:00 została odprawiona Msza święta, w której udział brały wszystkie klasy gimnazjum i liceum.

02.03.2015r., nastąpiło uroczyste pożegnanie relikwii przez br. Przemka, Pana Burmistrza, Panią Dyrektor, Proboszcza oraz przedstawiciela uczniów. Około godziny 11:00 relikwie zostały przekazane delegacji z Chynowej.

Magdalena T