Zajęcie zawodoznawcze

Opublikowano w Życie szkolne

21 marca klasa III E uczestniczyła w zajęciach z zawodoznawstwa, które przeprowadziły panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się szczegółowych informacji na temat grup zawodowych. Rozwiązaliśmy również test, który miał nam pokazać jaki mamy typ charakteru zawodowego. Panie omówiły również jakie możliwości mamy po zakończeniu danego rodzaju szkoły. Na koniec zapoznaliśmy się ze szkołami powiatu kluczborskiego dzięki prezentacji multimedialnej.

Warsztaty przygotowujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
Tematyka : 
- świat zawodów 
- diagnoza osobowości pod kątem wyboru zawodu 
- sieć szkół w powiecie kluczborskim w porównaniu do grup zawodów

Według nas były to bardzo interesujące zajęcia, na których mieliśmy możliwość poznania samego siebie oraz tego do jakiej pracy jesteśmy stworzeni. W warsztatach uczestniczyły również klasy III A, B, C, D.

Justyna Gatner , Paulina Jantos