Mistrz mowy polskiej

Opublikowano w Życie szkolne

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Gimnazjalno -Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie odbył się II etap szkolnego konkursu dla uczniów gimnazjum i liceum „Mistrz Mowy Polskiej”. Celem konkursu było promowanie języka polskiego, zdobycie wiadomości z zakresu poprawności i wiedzy o języku oraz rozwijanie umiejętności publicznej wypowiedzi.

Do etapu II w liceum zakwalifikowało się 6 uczniów. Do konkursu przystąpiły 2: Izabella Bułat z kl. I LO i Marta Teodorowska z kl. II LO. Zwyciężczynią została Izabella Bułat.

W kategorii gimnazjum zakwalifikowało się 13 osób (z każdej klasy po jednym uczestniku, zwycięzcy I etapu klasowego). Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Wyniki klasyfikacji:
I miejsce: Małgorzata Betkier kl. III A
II miejsce: Milena Sarnowska kl. III D
III miejsce: Julia Koryluk kl. II B
wyróżnienie: Amelia Felusiak kl. IA, Natalia Sadowska kl. III C