Znowu na Festiwalu…

Opublikowano w Życie szkolne

Po raz kolejny uczniowie naszego gimnazjum i liceum wzięli udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki -imprezie popularnonaukowej organizowanej co roku we wrześniu przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Festiwal adresowany jest do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką oraz ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

Dnia 27 września nasi uczniowie pod opieką pani Anety Nowak i pani Bernadety Mioski-Hury mieli szansę uczestniczenia w warsztatach językowych z języka angielskiego i niemieckiego, prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Ta „przygoda” utwierdziła ich w przekonaniu, że są w stanie językowo poradzić sobie z tak trudnymi tematami jak te związane z układem słonecznym, budową i pięknem samolotu czy też z technologią wytwarzania różnych produktów.

Taka prezentacja nauki sprawia ,że nie jest ona postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Kolejna edycja festiwalu już za rok.

A.Nowak