Jak dokonać autoprezentacji?

Opublikowano w Życie szkolne

9 kwietnia 2018 roku klasa pierwsza i druga liceum miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach przeprowadzonych przez panią doktor Iwonę Sobieraj, która jest wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. W czasie spotkania poznaliśmy najnowsze techniki pracy nad samym sobą, nad procesem kształtowania i kontroli sposobu, w jaki spostrzegają człowieka inni ludzie.

Nabyte, na zajęciach, umiejętności wykorzystamy, by odbierano nas tak, jak sobie tego życzymy!!!