Olimpiada języka angielskiego

Opublikowano w Życie szkolne

Dnia 13 listopada 2018r. dwie uczennice klasy trzeciej naszego liceum, Magdalena Michalak i Natalia Nalepa wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
Na etapie szkolnym test składa się z zadań podzielonych po połowie na gramatykę i słownictwo. Pod względem trudności test jest zbliżony do wymagań jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Olimpiada jest trójstopniowa i obejmuje etap szkolny, okręgowy i centralny.

Dziewczyny wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami. Praca Natalii zdobyła wymaganą liczbę punktów i została wysłana do komisji okręgowej do weryfikacji. Wkrótce dowiemy się, czy Natalia przeszła do kolejnego etapu konkursu.

Nasza szkoła uczestniczyła w Olimpiadzie po raz pierwszy i liczymy na to, że z każdym rokiem zainteresowanie konkursem będzie wzrastać.