Podpisaliśmy porozumienie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Opublikowano w Życie szkolne

Nasza szkoła, a zwłaszcza Liceum Ogólnokształcące, od początku istnienia stara się poszerzać swoją ofertę edukacyjną, współpracując z uczelniami wyższymi oraz stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do nauki, osiągania sukcesów edukacyjnych oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Tym bardziej, jesteśmy niezmiernie dumni iż działania podjęte przez panią dyrektor Ewę Włos i pana Jerzego Rokitę zakończyły się podpisaniem porozumienia o współpracy z czwartą już uczelnią – Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Nasi uczniowie, już od września, będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz w projektowaniu i realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Będziemy również jako szkoła uczestniczyć w konferencjach, warsztatach czy też badaniach naukowych uczelni. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 18 marca 2019 r. w murach uczelni. W wydarzeniu z ramienia uczelni uczestniczył Rektor  - dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu zwiększy się zakres działalności dydaktycznej szkoły, podniesie się jakość kształcenia oraz poszerzy jej oferta dydaktyczna.