Projekty edukacyjne 2014-15

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2014/2015 -2 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.

Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 8-17 październik 2014r.

O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.
(TERMIN ZGŁOSZENIA 8 - 17.10.14)

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/15

 

Imię i nazwisko opiekuna

Tytuł projektu

1.Marzanna Ossolińska-Olszyńska

Kto i dlaczego lubi czekoladę

Uczeń:
1. Prezentuje historię czekolady, sposoby jej wykorzystania i produkcji
2. Rozumie wpływ działań marketingowych na sprzedaż produktów
3. Wie w jaki sposób stereotypy wpływają na decyzje konsumentów
4. Wyodrębnia korzyści i zagrożenia wynikające ze spożywania czekolady

2. br. Przemysław Tomas

"Twoje pieniądze się liczą", czy Biblia może nauczyć zarządzania finansami?

3. Aneta Nowak

Co powinien zawierać słowniczek turysty?- angielski w podróży

4. Alicja Rokita

"Śladami Pitagorasa i jego twierdzenia".

5. Emilia Bysiec

Kuchnia austriacka-co jedzą i piją Austriacy?

6. Franciszka Łęczyńska

Jaka jest historia rozwoju maszyn liczących?

7. Anna Napieraj

Jak wygląda praca w teatrze od kulis?

8. Krzysztof Staszewski

Przyczyny, objawy i postępowanie w cukrzycy

9. Bogumiła Niedziałek-Jungowska

Taniec jako forma wyrażania emocji

10.Bernadeta Mioska

Kuchnia austriacka-co jedzą i piją Austriacy?

11.Justyna Broniszewska

Kto jest kim w Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej?

12.Cecylia Podolak

Gra planszowa z wykorzystaniem własności i zasad matematycznych

13.M. Jendrysiak

Skarby naszego regionu

14.B. Kwiatoń-Czernik

Przestrzeganie praw człowieka we współczesnym świecie.

15.Maciej Brus

Jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe