Projekty edukacyjne 2015-16

Opublikowano w Uncategorised

Wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, dotyczy to w szczególności uczniów klas II (oraz w roku szkolnym 2015/2016 – 4 uczniów z klas III).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Grupa projektowa liczy od 4 do 10 osób.

Uczniowie klas II i III (którzy nie realizowali projektu) proszeni są o wybór tematu i pogrupowanie się zgodnie z zainteresowaniami. Należy zgłosić swoją decyzję do pedagoga szkolnego w terminie 15-23 października 2015r.

Po tym terminie opiekun projektu skontaktuje się z grupą projektową w celu ustalenia szczegółów realizacji zadań.

O przydziale do poszczególnych tematów decyduje kolejność zgłaszania się uczniów.

 

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/16

L.p.

Imię i nazwisko opiekuna

Tytuł projektu

1

Joanna Bartosik

Nawyki żywieniowe i związane z nimi konsekwencje dla zdrowia wśród młodzieży gimnazjalnej

2

Andrzej Dziaczuk

Jak oszczędzać energię w naszej szkole?

3

Dariusz Jaśkiewicz

Jak żyć zdrowo?

4

Bogumiła Niedziałek-Jungowska

Wołczyn okiem młodego reportera-jak zrobić film?

5

Anna Kasperczyk

Pomysł na życie

6

Ryszard Krupa

Kto i za co otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki?

7

Franciszka Łęczyńska

Remontujemy dom

8

Arkadiusz Łuszczyński

Negatywne skutki uprawiania sportu

9

Katarzyna Mierzwiak

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich wkład w rozwój kultury

10

Anna Napieraj

Gdzie Karol Wojtyła chodził z młodzieżą na wycieczki?

11

Aneta Nowak

Co powinien zawierać słowniczek turysty? Angielski w podróży.

12

Arleta Sójka-Cizio

Jaki rodzaj muzyki i jakie zespoły lub wokaliści interesują uczniów naszego gimnazjum?

13

Anna Wesołowska

Najmniejsze i największe w królestwie roślin i zwierząt

14

Bogusław Włos

Skąd pochodzą mieszkańcy Wołczyna/ gminy Wołczyn?

15

Ewa Wnętrzak

Wirtualny świat Ani Shirley -Wyszukiwanie informacji w źródłach internetowych.