Oferta stołówki

Opublikowano w Uncategorised

STOŁÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów - obiad jednodaniowy - kosztuje 1,60 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia ustnie lub telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:00.

Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach o godz. 11:35 i 12:35. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod w/w numer.

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” można również ubiegać się o obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie. Kryterium dochodowe warunkujące otrzymanie refundowanych posiłków wynosi 771,00 zł netto przypadające na jednego członka rodziny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS -u oraz kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy:
Elżbieta Głuszko - Poterałowicz